fbpx

Vi søker en driftskonsulent med god erfaring innen F5 Big-Ip og Citrix til oppdrag i Trondheim.

Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Teamet jobber både hjemmefra og fra kontorene i Trondheim under pandemien, og det vil være anledning å jobbe delvis fra kontor om ønskelig (med forbehold om endrede føringer). Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og plattformteam.

Lastbalansering benytter i dag F5 Big-IP og Citrix Netscaler som primære teknologier. Teamet har også ansvar for proxy-tjenester, en virusscanningstjeneste og sertifikathåndtering, i tillegg til oppgavene som er direkte knyttet til drift av lastbalansering.

Bistand for utførelse av daglige driftsoppgaver for driftsteamet:

– Sette opp nye lastbalanserte tjenester og publiseringer
– Feilsøke problemer med lastbalanserte tjenester
– Daglig drift av Big-IP (f.eks. endre nettverksoppsett, bytte sertifikater, oppgraderinger, m.m.)
– Daglig drift av Netscaler
– Inngå i dagvaktordning for lastbalansering

Bistand for utførelse av utviklingsoppgaver for driftsteamet:

– Automasjon av F5 Big-IP
* Utvikle script for automasjon av oppgaver som i dag gjøres manuelt i web-grensesnitt eller fra kommandolinjen
* Se på bruk av Ansible, Terraform eller lignende verktøy for å automatisere drift av Big-IP plattformen.

– Migrering av Netscaler til F5 Big-IP
* NHN har eksisterende lastbalanserte tjenester som kjører på Citrix Netscaler, bl.a. Citrix-portaler. Disse ønskes flyttet over til F5 Big-IP.

Rolle: Driftskonsulent

Kompetansekrav:
– F5 Bip-IP
– Citrix Netscaler

I tillegg ønskelig med kompetanse på:
– Skyteknologi
– Automasjon

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: