fbpx

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på test-området med en Teknisk tester på fulltid. Konsulenten vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er teknisk testeren tiltenkt å jobbe i teamet Tjenestebestilling. Teknisk testeren vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter eller for samarbeidspartene innen Offentlig-Offentlig samarbeid (OOS) om pr. februar 2020 omfatter kollektivselskapene Ruter, Kolumbus, Østfold kollektivtrafikk (ØKT), Agder kollektivtrafikk (AKT), Brakar, Troms Fylkestrafikk og Skyss.

Tjenestebestilling er et nyoppstartet backendteam som per i dag består av produkteier, teamlead, teknisk arkitekt og utvikler. Dette teamet skal designe og utvikle tjenester for å understøtte nye måter å reise på som kunde av Ruter. Ett av de viktigste områdene man jobber innen er mikromobilitet, og hvordan dette kan integreres med de allerede eksisterende produktene og gjøre kundereisen bedre. Teamet skal rigge tjenestene til å kunne gjøre raske endringer som skal tilpasse seg dagens og framtidens måter å reise på, og ikke bare se på reisemåter som finnes i dag. Eksempel på leveranser er integrasjon av sparkesykkel og selvkjørende kjøretøy.

Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer fleksibilitet og færre avhengigheter, samt benytte seg av nyere funksjonalitet og skybaserte tjenester. Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka streams.

Eksempler på oppgaver og ansvar:
– Testautomatisering i mikrotjenestearkitektur
– Test av integrasjonstjenester og APIer
– Ytelsestesting
-Planlegge testaktiviteter i samsvar med planer for utrullinger sammen med andre testere/testledere/utviklere
– Definisjon av test cases og utarbeidelse av testdata
– Kontinuerlig testgjennomføring
– Deltakelse i noe funksjonell/teknisk rettet akseptansetesting
– Kunne bistå med koordinering av systemtest
– Definere arbeidsflyt sammen med utviklere
– Definere kvalitetskrav til plattformen
– Bygge kvalitetskultur sammen med teamet

Rolle: Teknisk Tester

Kompetansekrav:
– Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
– Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps og andre smidig teknikker.
– Erfaring med kontinuerlig testing, integrasjon og leveranse, fortrinnsvis med komplekse systemer
– Erfaring med test av mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med test av meldingsbaserte og asynkrone tjenester (Kafka)
– Minst 5 års erfaring med testing av java-baserte backend systemer
– Erfaring med API-verktøy som Postman, SoapUI, Swagger eller lignende
– Erfaring med ytelsestesting, for eksempel med JMeter eller Gatling
— Erfaring med testautomatisering, gjerne med Gitlab
– Erfaring med teknisk testing av integrasjoner via WebServices og REST APIer
– Meget god erfaring med systemintegrasjonstesting
– God kjennskap til testmetodikk og testverktøy (Ruters testverktøy er Jira/Zephyr)
– ISTQB-sertifisert
-Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språk

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– Kunne bruke Jira og Confluence i daglig arbeid
– Erfaring med sikkerhetstesting
– Kjennskap til skytjeneste(r)
– Erfaring med databasetesting

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: