fbpx

(UTLØPT)Finansieringsmodell-ekspert med gode Excel-kunnskaper søkes til et spennende oppdrag!

Digdir skal forberede innføring av ny styrings- og finansieringsmodell for Digdirs fellesløsninger og i den forbindelsen er det behov for en seniorkonsulent med svært gode Excel-kunnskaper til å videreføre arbeidet med finansieringsmodellen, bistå i oppdatering av modellen med nye kostnadstall, budsjett og prognoser og ved behov utvikle modellen i tråd med avklaringer som kommer i løpet av 2021. Det er videre behov for å operasjonalisere modellene og tilpasse dem ulike forretningsbehov.

Arbeidet med modellen har pågått gjennom store deler av 2020 og det gjenstår fortsatt noe arbeid med å detaljere ut finansieringsmodellen, oppdatere den og klargjøre den for implementering. Det gjenstår en del avklaringer, og det kan bli behov for å simulere konsekvensene av ulike valg, og deretter innarbeide valgt løsning i modellen på en enkel og robust måte. Dette krever inngående Excel-kompetanse, særlig i bygging av kostnadsmodeller i Excel, og det krever kapasitet som i dag ikke finnes i organisasjonen. En del av arbeidet avhenger av avklaringer fra KMD og avklaringer av moms-spørsmålet. Omfanget av arbeidet er dermed noe usikkert.

Konkrete oppgaver:
– Bistå i oppdatering av modellen med regnskapstall for 2020, budsjett 2021 og prognoser for påfølgende år
– Simulere konsekvensene for tjenesteeiere og Digdir av ulike valg på gjenstående avklaringspunkter
– Innarbeide valgte løsninger på en enkel og robust måte
– Bistå i forberedelse av presentasjoner av ny styrings- og finansieringsmodell
– Bistå i arbeidet med operasjonalisering av nye finansieringsmodeller.
– Utarbeide brukerdokumentasjon og overlevering av finansieringsmodellen til linja

Rolle: Finansieringsmodell-ekspert med gode excel-kunnskaper

Kompetansekrav:
– Inngående kunnskap om Excel og bygging av kostnadsmodeller i Excel
– Inngående kunnskap om oppbygging av produktregnskap for digitale produkter
– God kjennskap til offentlig sektor og digitalisering
– Kjennskap til Digdirs virksomhet
– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: