fbpx

Vi søker en UX-designer til et spennende oppdrag for helsedirektoratet i Trondheim. Prosjektets mål er å etablere en løsning for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker og som ivaretar personvernet. Til denne rollen søkes det gode folk til å kartlegge og håndtere krav og behov. Prosjektet vil ha en gjennomgående «Lean startup» tilnærming, der de vil starte med å utvikle en MVP, og utvide med ny funksjonalitet fortløpende. Det betyr at kompetanse på tjeneste- og interaksjonsdesign er viktig gjennom hele prosjektet. Rollene i teamet vil arbeide med å kartlegge brukerbehov, pains og gains sett i et tjenesteperspektiv og bruke denne innsikten sammen med utviklere til å utvikle demoer, prototyper og produkter som forbedrer hverdagen til de som jobber med data. De trenger hjelp til å designe arbeidsprosesser og kanaler mot brukerne og kundene – en tung del av dette vil være utvikling av brukergerensesnitt. Det vil også være behov for å hjelpe til i kommunikasjon ut mot interessenter.

Rolle: UX-designer
Absolutte krav:
– Dokumentert erfaring med kartlegging av brukerbehov, pains og gains
– Dokumentert erfaring med designmetodikk, som hypotesedrevet produktutvikling
– Dokumentert erfaring med utvikling av dedmoer, prototyper og produkter
– Dokumentert erfaring med brukertesting
– Dokumentert erfaring med design og implementering av brukergrensesnitt (semantisk web, HTML/CSS3 og universell utforming)
– Behersker norsk skriftlig og muntlig

Evalueringskrav:
– Dokumentert erfaring med å gjennomføre workshops og strukturere innsamlet kunnskap på en slik måte at det skaper verdi for teamet i videre arbeid
– God kjennskap til GDPR er en fordel
– Kjennskap til offentlig sektor
– Erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring

CV og referanser vektlegges.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: