fbpx

Vi søker inntil to fullstack utviklere til Digitaliseringsdirektoratet i Oslo

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) fikk fra 1. januar 2020 det overordnede ansvaret for en samordnet digitalisering av offentlig sektor.
Altinn er sentral i arbeidet med å legge til rette for og forenkle dialogen mellom offentlig myndighet, innbyggere og næringsliv. Sammen med våre leverandører og andre etater arbeider vi med neste generasjons utviklingsplattform for offentlige tjenester – Altinn Studio altinn.studio/. Altinn Studio er en egenutviklet open-source løsning basert på blant annet React, .NET Core, Go, GIT og container -teknologi som Kubernetes og Docker. Løsningen kjører i Public Cloud i Azure og vil benytte både PaaS-tjenester og Serverless. Utviklingen skjer helt åpent på Github. github.com/Altinn/Altinn-Studio

System for datamodellering SERES driftes i dag hos Brønnøysundregistrene og tilsvarende funksjonalitet skal nå bygges i Altinn Studio til erstatning for SERES løsningen.

SERES er en løsning for modellering av datamodeller som brukes i utvikling og forvaltning av skjemaer i Altinn2.

SERES består av fire komponenter: Produktforvaltning, Domeneklient, Administrasjonsklient og Repository. Tilsvarende funksjonalitet skal utvikles i Altinn Studio som er en skyløsning, og eksisterende teknisk plattform for SERES skal saneres.

Digitaliseringsdirektoratet har behov for 2 konsulenter (fullstack-utviklere) vedr systemutvikling av datamodelleringsfunksjonalitet i Altinn tjenester 3.0.

Forventede arbeidsoppgaver:
– utarbeide løsningsbeskrivelser og arkitektur
– systemutvikling av tilsvarende funksjonalitet som dekker dagens funksjonalitet i SERES med Produktforvaltning, Domeneklient, Administrasjonsklient og Repository
– delta i design og utvikling i Altinn Studio gjennom deltagelse i DevOps-team
– bidra til at løsningen implementeres basert på brukernes behov
– fullstack-utvikling, jobbe med alt fra front end og REST APIer til backend, provisjonering og monitorering av sky-infrastruktur
– sikre at løsningen implementeres med god og robust arkitektur i henhold til vedtatte sikkerhetsprinsipper.

Rolle: Fullstack utvikler

Kompetansekrav:
– Erfaring med front-end-utvikling med React
– Erfaring med back-end-utvikling med .NET Core
– Erfaring med datamodelleringsteknologier (XSD og/eller JSON Schema)
– Erfaring fra testdreven utvikling og smidige metoder

Personlige egenskaper:
– Må ha gode analytiske evner, er selvdrevet, fleksibel, samarbeidsvillig og serviceinnstilt
– Må kunne samarbeide bra for å finne fram til en god løsning sammen med designere, tjenesteeiere andre offentlige virksomheter og leverandører
– Må ha evne til å videreformidle kunnskap samt kommunisere klart med både ledelse, faglig- og teknisk personell.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: