Sikkerhetsekspert søkes til NRK


Heisann!
Vi søker Sikkerhetsekspert til NRK som vil ha ansvar for følgende oppgaver:
– Herding av Active Directory og NRKs klientplattform, herunder begrense mulighetene for horisontal bevegelse, stramme inn RDP-tilganger, m.m.
– Bistå med å utarbeide og gjennomføre Proof-of-Concept (PoC) for Privileged Access Workstations (PAW), samt sikkerhetsmonitoreringsløsninger for disse og andre terminalservere.
– Gjennomgang og implementering av Attack Surface Reduction-regler på NRKs serverplattform
– Bistå i analyse og håndtering av sikkerhetstruende hendelser
– Bistå i rådgivende kapasitet på utforming av ny sonemodell for NRKs nettverksinfrastruktur

Lokasjon: Oslo
Oppstart: snarest
Søknadsfrist: 15.01.2021
Varighet: 31.03.2021 (med mulighet for forlengelse)
Stillingsprosent: 100 %
Språk: norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på monika@norway-consulting.no
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Monika Buås-Hansen
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 482 92 935
Email: monika@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV