fbpx

Vi søker Sikkerhetsekspert til NRK som vil ha ansvar for følgende oppgaver:
– Herding av Active Directory og NRKs klientplattform, herunder begrense mulighetene for horisontal bevegelse, stramme inn RDP-tilganger, m.m.
– Bistå med å utarbeide og gjennomføre Proof-of-Concept (PoC) for Privileged Access Workstations (PAW), samt sikkerhetsmonitoreringsløsninger for disse og andre terminalservere.
– Gjennomgang og implementering av Attack Surface Reduction-regler på NRKs serverplattform
– Bistå i analyse og håndtering av sikkerhetstruende hendelser
– Bistå i rådgivende kapasitet på utforming av ny sonemodell for NRKs nettverksinfrastruktur

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: