fbpx

FHI søker en prosjektleder i forbindelse med en stor rydde- og overføringsjobb av dokumenter på eksisterende server.

FHI tok i november 2016 i bruk SharePoint for nytt intranett, dokumenthåndtering og samhandling og alle arbeidsrom er flyttet fra SharePoint server til SharePoint Online. Det pågår en stor rydde- og overføringsjobb av dokumenter på eksisterende server til egnede arbeidsområder/kataloger i henhold til det nye SharePoint-oppsettet. Folkehelseinstituttets overgang til SharePoint Online er ledd i å ta i bruk flere skytjenester. I dette arbeidet er det også viktig å ha kontroll på tilgangsstyringen, kunnskap om identitetshåndtering, AD/Azure AD og Microsoft 365. Oppgavene krever en prosjektleder som kan lede både rydde/overføringsjobben og det videre arbeidet med identitetshåndtering, og som også kan fungere som teknisk rådgiver innenfor disse områdene.

Konsulenten skal:
– Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføring av migrering/opprydding, herunder kartlegge, definere og beskrive avhengigheter og sammenhenger
– Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføring av endringer knyttet mot identitetshåndtering, herunder kartlegge, definere og beskrive avhengigheter, sammenhenger og konsekvenser ifm. opprydding og strukturering av Active Directory
– Sikre informasjon til ledere og ansatte
– Avtale bistand til gjennomføringen med driftsleverandør NHN

Ved behov skal konsulenten også delta i andre IT-relaterte aktiviteter ved instituttet. I tillegg til å lede det definerte prosjektet må konsulenten være forberedt på å måtte bistå med prosjektlederoppgaver i andre lignende IT prosjekter ved behov.

Rolle: Prosjektleder/Teknisk Rådgiver

Kompetansekrav:
– Kompetanse og erfaring innen prosjektledelse
– Kompetanse og erfaring med SharePoint server og SharePoint online
– Kunnskap om og erfaring med identitetshåndtering
– Kunnskap om og erfaring med Active Directory
– Kompetanse og erfaring med Office 365/Microsoft 365
– Erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak
– God til å strukturere og dokumentere resultater
– God til å kommunisere og informere organisasjonen
– Må beherske norsk flytende – muntlig og skriftlig
– God formidlingsevne både muntlig og skriftlig

Evalueringskrav:
– Erfaring fra komplekse organisasjoner
– Erfaring med helsedata (fra helsetjenester, helseregistre eller forskning) og IT
– Dokumentert erfaring med å lede denne type prosjekter
– Evne til å sette seg raskt inn i oppdraget
– Erfaring med personvernforordningen (GDPR)
– God kjennskap til FHI

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: