fbpx

Flytoget søker en Teknisk Prosjektleder som kan bidra med å utvikle og forme togtilbud.

I mars 2021 lanserer Flytoget nye tog, og har behov for å sikre dynamisk innhold. I tillegg til dette valgte Flytoget å ta reklamesalget internt fra januar 2021 gjennom satsingen «Flytoget Media». Dette krever at Flytoget må ha et godt produkt som oppfattes som relevant og med underholdningsverdi for kundene, som igjen tiltrekker nye og flere annonsører.

Oppdraget går ut på å lande en fremtidig løsning som muliggjør dynamisk innhold på begge togtyper og gjennomføre anbud og implementeringsprosjekt. Foreliggende forutsetninger:
– Flytoget har en eksisterende løsning for visning av dynamisk innhold for dagens flytog (type 71), denne løsningen skal ut på anbud
– For de nye togene (type 78) har de ikke en teknisk løsning klar

Hovedarbeidsoppgaver:
– Teknisk prosjektleder har hovedansvaret for gjennomføring av foranalyse, anbudsprosess og implementering av løsning.
– Du tar ansvaret for teknisk løsningsdesign, ferdigstillelse av anbudsdokumentasjon og implementeringsprosjektet med oppfølging av Flytogets leverandører frem til løsningen er satt i drift.
– Ansvarlig for prosjektplan med kostnads- og fremdriftsestimater.
– Koordinerer en prosjektgruppe bestående av interne ressurser i avdelingene for IT, drift og teknisk (tog), og kommersiell.
– Utarbeide foranalyse med anbefalt teknisk løsningsdesign og fremdriftsplan som grunnlag til anbudsprosess. Foranalysen skal identifisere system- og applikasjonsbehov/muligheter/kostnad opp mot teknisk løsning på skjermer og infrastruktur på Flytogets type 71 (eksisterende tog) og type 78 (nye tog).
– Ansvarlig for gjennomføring av anbudsprosess.
– Ansvarlig for gjennomføring av implementeringsprosjektet på Flytogets side, som trolig blir en kombinasjon av leveranser fra eksisterende leverandører og et mottaksprosjekt fra ny leverandør av løsning for dynamisk innhold.
– Ansvarlig for hand-over til Flytogets avdelinger IT, drift og teknisk (tog) og kommersiell etter

Rolle: Teknisk Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Relevant høyere utdannelse.
– Det er ønskelig med erfaring med IT-systemer brukt av transportsektoren eller tilsvarende løsninger.
– Meget gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:
– Liker å sette deg inn i problemstillinger som går på tvers av fagområder.
– God gjennomføringsevne og leveringspresisjon.
– God motivator med sterke samarbeidsevner.
– Selvstendig.
– Høy arbeidskapasitet.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: