fbpx

Vi søker inntil 4 prosjektledere til Helsedirektoratet, der 1-2 må være senior og 1-2 kan være av lavere senioritetsgrad (2-3 års erfaring) som vil fungere som prosjektstøtte.

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen (Testing, Innreise, Smittesporing, Karantenespørsmål):

Aktuelle pågående prosjekter er:

TISK- delprosjekt IKT:
Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innreiseregister og vaksinepass.

Forprosjekt obligatorisk testing ved grenseoverganger:
Prosjektet har ansvar for kontakt mot grensekommuner med teststasjoner og respektive statsforvaltere og håndterer løpende problemstillinger som meldes fra tjenesten. Kontakt mot samarbeidende myndigheter som Politidirektoratet, DSB og Tollvesenet. Prosjektet følger med på utviklingen ved grensepasseringene når det gjelder antall innreisende, antall testede og antall positive smittetilfeller og rapporterer på aktivitetstall til departementet.

Prosjekt nasjonal forsyning og logistikk av antigen hurtigtester:
Har ansvar for forsyning og logistikk av hurtigtester til bruk i kommuner og ved grenseovergangene. 5 mill. antigen hurtigtester er bestilt nasjonalt og skal fordeles lokalt etter behov. Det er behov for å etablere og implementere et system for å ivareta en god logistikk rundt bestilling og fordeling av hurtigtester til landets kommuner.

Oppgaver for prosjektleder vil blant annet være:
– Lede prosjekter med større og mindre grad av digitalisering
– Lede prosjektgrupper i tett samvirke med mange organisasjoner og aktører
– Planlegge og sikre fremdrift av leveranser
– Rapportere på status og fremdrift
(Listen er ikke uttømmende og andre oppgaver kan tilkomme)

Oppgaver for prosjektstøtte vil blant annet være:
– Støtte til prosjektleder
– Bistå med prosesskartlegging (tegne prosesskart, flytskjema)
– Bistå med rapportering på aktivitetsdata og oppfølging av løpende oppgaver inn i de ulike prosjektene
– Organisere og booke møter og skrive møtereferater
– Oversiktsplanlegging
– Følge opp anskaffelser
– Arkivering og dokumenthåndtering

Helsedirektoratet i Oslo praktiserer for tiden i all hovedsak hjemmekontor, men noe tilstedeværelse i deres lokaler i Vitaminveien 4 i Oslo kan bli aktuelt.

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– For seniorprosjektleder: minimum 5 års dokumentert erfaring fra prosjektledelse av større prosjekter med stort aktørbilde og minst én med erfaring fra prosjekter hvor digitalisering har vært en viktig komponent for å lykkes.
– For Prosjektstøtte/juniorprosjektleder: Fra 2 års erfaring fra prosjektledelse av relevante prosjekter.
– Relevant kurs/utdanning/sertifisering innen prosjektledelse. Eks. PRINCE2 – sertifisert eller annen relevant prosjektmetodikk.
– Prosjektstøtte/juniorprosjektleder må ha dokumentert kompetanse i prosesskartlegging og tilhørende arbeidsverktøy

Evalueringskrav:
– Kjennskap til forvaltningsnivåene i offentlig sektor
– God kjennskap til aktørbildet i helsesektoren
– Erfaring med logistikk av medisinsk forbruksmateriell
– Strukturert, løsningsorientert og gode samarbeidsevner.
– Dokumentert god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
– Solid gjennomføringsevne.
– God rolleforståelse
– Tilbyders mulighet til å eskalere ut ressursbruk ved behov

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: