Backendutvikler søkes til langvarig mulighet hos Stortinget


Heisann!

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som både skal bidra til å etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no, og deretter gjennomføre nødvendig videreutvikling/ forbedringer i NPOS.

Valgte konsulent vil inngå som utvikler i et lite team som leverer nye grensesnitt i NPOS. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med en ekstern leverandør som leverer tilsvarende grensesnitt til Stortinget.no.
I det videre arbeidet vil vedkommende være en del av forvaltningsteamet som jobber med forbedringer i løsningen.

Arbeidssted vil være i Stortingets lokaler i Oslo, men også hjemmekontor kan være aktuelt avhengig av koronasituasjonen

Rolle: Backendutvikler

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
– Konsulenten må ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå
– Konsulenten må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
– Konsulentene må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
– Konsulenten må ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net CORE i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
– Konsulenten må ha erfaring fra Octopus Deploy, AzureDevOps og Git (minimum 2 år)
– Konsulenten må ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)

Evalueringskrav:
– Konsulenten bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code el. lign.
– Konsulenten bør ha kunnskap om moderne design patterns (CORS etc.)
– Konsulenten bør ha erfaring som frontend utvikler
– Konsulenten bør ha erfaring med agile metoder – helst Scrum og Kanban.
– Konsulenten bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.lign.

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 03.05.2021
Varighet: 31.12.2022 + mulig forlengelse ut 2024
Søknadsfrist: 06.04.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV