fbpx

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som både skal bidra til å etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no, og deretter gjennomføre nødvendig videreutvikling/ forbedringer i NPOS.

Valgte konsulent vil inngå som utvikler i et lite team som leverer nye grensesnitt i NPOS. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med en ekstern leverandør som leverer tilsvarende grensesnitt til Stortinget.no.
I det videre arbeidet vil vedkommende være en del av forvaltningsteamet som jobber med forbedringer i løsningen.

Arbeidssted vil være i Stortingets lokaler i Oslo, men også hjemmekontor kan være aktuelt avhengig av koronasituasjonen

Rolle: Backendutvikler

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
– Konsulenten må ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå
– Konsulenten må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
– Konsulentene må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
– Konsulenten må ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net CORE i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
– Konsulenten må ha erfaring fra Octopus Deploy, AzureDevOps og Git (minimum 2 år)
– Konsulenten må ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)

Evalueringskrav:
– Konsulenten bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code el. lign.
– Konsulenten bør ha kunnskap om moderne design patterns (CORS etc.)
– Konsulenten bør ha erfaring som frontend utvikler
– Konsulenten bør ha erfaring med agile metoder – helst Scrum og Kanban.
– Konsulenten bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.lign.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: