ITIL/SLA-ekspert søkes til oppdrag hos Norsk Helsenett


Heisann!

Vi søker en konsulent til Norsk Helsenett til å bistå med utarbeidelse av strategi og SLA.

I Strategi 2026 skal NHN fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør. NHN ønsker i denne strategien å fremstå som en helhetlig, profesjonell og kundeorientert leverandør.

Et av tiltaksområdene som skal bidra til å oppnå dette er Tjenester og Leveranser – hvor Avtalestruktur er et delområde. En overordnet målsetting for aktiviteten er å tydeliggjøre de avtalene som NHN har med kundene, og de tjenester som er forankret i avtalene, samt kvaliteten vi tilbyr. Det skal utarbeides standard SLA nivåer og en skriftlig vurdering om NHN skal ta i bruk OLA. Aktiviteten utvikler også en tjenesteinformasjonsmodell hvor man skal rydde i begrepsdefinisjoner, definere prinsipper for oppbygging av tjenester, anbefale ansvarsfordeling og rollestruktur samt utarbeide mal for opprettelse av tjenester.

Konsulenten skal sammen med de ansatte i Seksjon Tjenestekatalog bidra til å nå de definerte mål.

Det kan til tider forekomme endringer i arbeidsoppgaver.

Rolle: ITIL-ekspert

Kompetansekrav:
– 3 års erfaring med ITIL, SLA, tjenesteavtaler og tjenestekatalog
– Erfaring med gjennomføring av arbeidmøter og presentasjoner
– Må ha referanser fra tilsvarende prosjekt

Evalueringskrav:
– Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
– Erfaring fra tilsvarende leveranser
– Konsulenten skal ha erfaring med å drive prosesser
– Erfaring med SLA og OLA
– Konsulenten skal være selvstendig, og ha gode samarbeidsevner
– Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen prosjektledelse)

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 19.04.2021
Varighet: 6 mnd + 6 mnd forlengelse
Søknadsfrist: 07.04.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV