fbpx

Vi søker en konsulent til Norsk Helsenett til å bistå med utarbeidelse av strategi og SLA.

I Strategi 2026 skal NHN fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør. NHN ønsker i denne strategien å fremstå som en helhetlig, profesjonell og kundeorientert leverandør.

Et av tiltaksområdene som skal bidra til å oppnå dette er Tjenester og Leveranser – hvor Avtalestruktur er et delområde. En overordnet målsetting for aktiviteten er å tydeliggjøre de avtalene som NHN har med kundene, og de tjenester som er forankret i avtalene, samt kvaliteten vi tilbyr. Det skal utarbeides standard SLA nivåer og en skriftlig vurdering om NHN skal ta i bruk OLA. Aktiviteten utvikler også en tjenesteinformasjonsmodell hvor man skal rydde i begrepsdefinisjoner, definere prinsipper for oppbygging av tjenester, anbefale ansvarsfordeling og rollestruktur samt utarbeide mal for opprettelse av tjenester.

Konsulenten skal sammen med de ansatte i Seksjon Tjenestekatalog bidra til å nå de definerte mål.

Det kan til tider forekomme endringer i arbeidsoppgaver.

Rolle: ITIL-ekspert

Kompetansekrav:
– 3 års erfaring med ITIL, SLA, tjenesteavtaler og tjenestekatalog
– Erfaring med gjennomføring av arbeidmøter og presentasjoner
– Må ha referanser fra tilsvarende prosjekt

Evalueringskrav:
– Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
– Erfaring fra tilsvarende leveranser
– Konsulenten skal ha erfaring med å drive prosesser
– Erfaring med SLA og OLA
– Konsulenten skal være selvstendig, og ha gode samarbeidsevner
– Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen prosjektledelse)

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: