fbpx

Vi søker en frontend utvikler til prosjekt hos Entur. Det skal jobbes på samhandlingsplattformen, Entur Partner.

Entur Partner er en samhandlingsplattform for datainnsamling og applikasjonen partnere bruker for å legge inn og hente ut relevant informasjon. Applikasjonen består av større og mindre micro frontend tjenester som teamet eller andre team i Entur har ansvaret for å designe og utvikle. Tjenester de har ansvaret for er sentrale registre, tilgangsstyring for alle Enturs tjenester og generelt fronte et helhetlig uttrykk for flatene i Enturs tjenestekatalog gjennom et designsystem. Enturs utviklerplattform er også noe teamet forvalter og videreutvikler.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:
– Pådriver for frontend-arkitekturen for teamets applikasjoner
– Utvikle ny og forbedret funksjonalitet i frontend-applikasjoner
– Delta i alle faser av systemutvikling, fra behov, planlegging og utvikling, kvalitetssikring, produksjonssetting som en del av et kontinuerlig leveranseløp
– Delta i utarbeidelse av løsningsdesign
– Kodeproduksjon av høy kvalitet
– Bidra i ulike prosjekter og produktutvikling

Kunden forbeholder seg retten til å benytte konsulenten til andre lignende oppgaver i virksomheten. Konsulenten skal jobbe sammen med andre ansatte i Entur. Når smittesituasjonen tillater det, vil arbeidssted være Entur AS sine lokaler i Rådhusgata 5, 0151 Oslo.

Grunnet smittesituasjonen arbeider Enturs ansatte i dag fra hjemmekontor. Konsulentene skal følge Enturs interne regler for smittevern, med mindre disse er i strid med nasjonale eller lokale myndigheters råd eller pålegg.

Tilbudt konsulent må være tilgjengelige i hele avtaleperioden, inkl. opsjoner. Omfanget av arbeidet antas å ligge på 100 % gjennom avtaleperioden.

Rolle: Frontendutvikler

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere.
– Konsulenten må ha minimum 6 års relevant arbeidserfaring.
– Konsulenten må ha erfaring med Javascript, React, Node.js, TypeScript.

Evalueringskrav:
– Erfaring med å sette seg inn i og utvikle komplekse system, fra planlegging og design til testing og produksjonssetting
– Enterprise frontend-applikasjoner.
– Hatt rolle som tech lead, teknisk arkitekt eller tilsvarende.
– Vært en del av og jobbet i tverrfaglige team.
– Testautomatisering.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: