Entur søker frontendutvikler til langvarig prosjekt!


Heisann!

Vi søker en frontend utvikler til prosjekt hos Entur. Det skal jobbes på samhandlingsplattformen, Entur Partner.

Entur Partner er en samhandlingsplattform for datainnsamling og applikasjonen partnere bruker for å legge inn og hente ut relevant informasjon. Applikasjonen består av større og mindre micro frontend tjenester som teamet eller andre team i Entur har ansvaret for å designe og utvikle. Tjenester de har ansvaret for er sentrale registre, tilgangsstyring for alle Enturs tjenester og generelt fronte et helhetlig uttrykk for flatene i Enturs tjenestekatalog gjennom et designsystem. Enturs utviklerplattform er også noe teamet forvalter og videreutvikler.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:
– Pådriver for frontend-arkitekturen for teamets applikasjoner
– Utvikle ny og forbedret funksjonalitet i frontend-applikasjoner
– Delta i alle faser av systemutvikling, fra behov, planlegging og utvikling, kvalitetssikring, produksjonssetting som en del av et kontinuerlig leveranseløp
– Delta i utarbeidelse av løsningsdesign
– Kodeproduksjon av høy kvalitet
– Bidra i ulike prosjekter og produktutvikling

Kunden forbeholder seg retten til å benytte konsulenten til andre lignende oppgaver i virksomheten. Konsulenten skal jobbe sammen med andre ansatte i Entur. Når smittesituasjonen tillater det, vil arbeidssted være Entur AS sine lokaler i Rådhusgata 5, 0151 Oslo.

Grunnet smittesituasjonen arbeider Enturs ansatte i dag fra hjemmekontor. Konsulentene skal følge Enturs interne regler for smittevern, med mindre disse er i strid med nasjonale eller lokale myndigheters råd eller pålegg.

Tilbudt konsulent må være tilgjengelige i hele avtaleperioden, inkl. opsjoner. Omfanget av arbeidet antas å ligge på 100 % gjennom avtaleperioden.

Rolle: Frontendutvikler

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere.
– Konsulenten må ha minimum 6 års relevant arbeidserfaring.
– Konsulenten må ha erfaring med Javascript, React, Node.js, TypeScript.

Evalueringskrav:
– Erfaring med å sette seg inn i og utvikle komplekse system, fra planlegging og design til testing og produksjonssetting
– Enterprise frontend-applikasjoner.
– Hatt rolle som tech lead, teknisk arkitekt eller tilsvarende.
– Vært en del av og jobbet i tverrfaglige team.
– Testautomatisering.

Lokasjon: Oslo
Oppstart: asap, senest slutten av mai
Varighet: 1 år
Søknadsfrist: 09.04.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV