fbpx

Norsk Helsenett søker prosjektleder

Norsk Helsenett skal nå bygge nytt rammeverk for innføring som fagområde. Det er stor aktivitet på innføring av nye nasjonale tjenester og det er behov for å utarbeide metodikk og malverk som skal benyttes på tvers av innføringsløpene.

Det er behov for en ressurs som kan utarbeide rammeverk for fagområdet innføring. Rammeverket skal inneholde malverk; blant annet nasjonale planer, strategier, interessentanalyser osv., rammer for avtalehåndtering og mottak av oppdrag, videreutvikling av nyopprettet innføringsprosess m.m.

Utover dette vil det også være behov for generell bistand til leder av seksjon innføring på overordnet nivå.

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Erfaring fra prosjektledelse
– Sertifisert i Prince 2
– Erfaring med avtalehåndtering
– Erfaring fra lignende aktiviteter
– Erfaring med modellering av prosesser
– Erfaring fra kvalitetsforbedring
– Kompetanse innenfor grafisk arbeid
– Erfaring fra arbeid som lederstøtte
– Konsulenten må kunne jobbe både selvstendig og i team

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: