fbpx

Vi søker en prosjektleder / innføringsleder som kan bistå til gjennomføring av innføringsoppgaver i Helseanalyseplattformen. Helseanalyseplattformen skal gi mer og bedre helseforskning. Formålet til plattformen er å forenkle tilgangen til helsedata, og legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder. Etablering av plattformen er sentral for målet om bedre bruk av helsedata. Det skal etableres en dataplattform med kopier av data og dataprodukter fra landets helseregistre, helseundersøker og biobanker.

Arbeidsoppgaver til innføringslederen er knyttet til hvordan plattformen skal tas i bruk.

Arbeidsoppgaver:
– Beskrive prosjektets leveranser rettet mot sluttbrukere
– Utarbeide konkrete planer for innføring av de enkelte løsningene / tjenestene
– Utarbeide kommunikasjons- og informasjonsmateriell rettet mot brukergruppene ved hver leveranse
– Gjennomføre og planlegge innføringsaktiviteter (inkludert opplæring) som er nødvendige.
– Bidra til teknisk tilrettelegging av innføringsaktiviteter som f.eks. tilgjengeliggjøre opplæringsmiljø overfor sluttbrukere

Rolle: Prosjektleder / innføringsleder
Kompetansekrav:

– Erfaring fra etablering og innføring av tilsvarende tjenester i stort volum
– Erfaring med etablering og dokumentasjon av innføringstiltak rettet mot sluttbrukere
– Erfaring med kundeoppfølging
– Minimum 2 års erfaring med prosjektledelse
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, på norsk
– Evne til å jobbe selvstendig og drive prosesser frem til et sluttresultat

Det er for fordelaktig om du har arbeidserfaring fra:
– Helsesektoren
– Helseanalyser
– Erfaring med å utarbeide informasjonsmateriell
– God teknisk forståelse

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: