(UTLØPT) Vi søker en prosjektleder / innføringsleder til Norsk helsenett


Heisann!

Vi søker en prosjektleder / innføringsleder som kan bistå til gjennomføring av innføringsoppgaver i Helseanalyseplattformen. Helseanalyseplattformen skal gi mer og bedre helseforskning. Formålet til plattformen er å forenkle tilgangen til helsedata, og legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder. Etablering av plattformen er sentral for målet om bedre bruk av helsedata. Det skal etableres en dataplattform med kopier av data og dataprodukter fra landets helseregistre, helseundersøker og biobanker.

Arbeidsoppgaver til innføringslederen er knyttet til hvordan plattformen skal tas i bruk.

Arbeidsoppgaver:
– Beskrive prosjektets leveranser rettet mot sluttbrukere
– Utarbeide konkrete planer for innføring av de enkelte løsningene / tjenestene
– Utarbeide kommunikasjons- og informasjonsmateriell rettet mot brukergruppene ved hver leveranse
– Gjennomføre og planlegge innføringsaktiviteter (inkludert opplæring) som er nødvendige.
– Bidra til teknisk tilrettelegging av innføringsaktiviteter som f.eks. tilgjengeliggjøre opplæringsmiljø overfor sluttbrukere

Rolle: Prosjektleder / innføringsleder
Kompetansekrav:

– Erfaring fra etablering og innføring av tilsvarende tjenester i stort volum
– Erfaring med etablering og dokumentasjon av innføringstiltak rettet mot sluttbrukere
– Erfaring med kundeoppfølging
– Minimum 2 års erfaring med prosjektledelse
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, på norsk
– Evne til å jobbe selvstendig og drive prosesser frem til et sluttresultat

Det er for fordelaktig om du har arbeidserfaring fra:
– Helsesektoren
– Helseanalyser
– Erfaring med å utarbeide informasjonsmateriell
– God teknisk forståelse

Lokasjon: Trondheim eller Oslo
Oppstart: Snarest
Søknadsfrist: 02.05.2021
Varighet: t.o.m 31.12.2021
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no