(UTLØPT) Ruter søker konsulent bistand til IT Anskaffelser


Heisann!

Vi søker etter en prosjektleder som kan bistå Ruter med IT-anskaffelser. Ruter sine IT-tjenester er driftet gjennom eksterne leverandører. I de seneste årene har har IT-porteføljen til Ruter vært i sterk vekst og økt kompleksitet. Dette har ført til at det er behov for å revidere porteføljen og sørge for at fremtidige avtaler dekker Ruters IT-behov, blant annet med samarbeid i Viken. Porteføljen til Ruter har en kombinasjon av flere leverandører, og utstrakt bruk av skytjenester.

Ruter har behov for en prosjektleder som har erfaring innen IT-anskaffelser, med ambisjon å gjennomføre en eller flere anskaffelser. Dette for å sikre god prosess både for Ruter og ekstern leverandører.

Rollebeskrivelse
Prosjektlederen skal drive ulike prosesser i samarbeid med Ruters enhet Innkjøp – Varer & Tjenester, for å gjennomføre nye anskaffelsesprosesser på IT-siden. Arbeidsoppgaven krever samhandling og gode skriftlige fremstillingsevner.

Oppgaver som inngår i rollen:
– Du skal bistå i gjennomføring av ulike offentlige anskaffelsesprosesser
– Utarbeide kravspesifikasjon og oppdragsbeskrivelse
– Kartlegge og analysere dagens situasjon mot leverandøravtaler
– Etablere målbilder for fremtidige leverandøravtaler sammen med relevante interne parter
– Bistå i dialoger med markedet / leverandører
– Delta i utarbeidelse av nye konkurranse / SSA dokumenter
– Definere kostnadselementer og effektive virkemidler (prising)
– Prosjektledelse av prosessen fra start til signering
– Som opsjon delta i gjennomføringen av leveransen som Ruters representant

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Erfaring med prosjektledelse
– Erfaring med offentlige IT-anskaffelse
– Kjennskap til avtaleformer, spesielt SSA
– Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at du har evne til å kommunisere uten vesentlige språk barrierer
– Skandinavisk (norsk / svensk / dansk) minimum nivå C1 og Engelsk på minimum nivå B2

Det er fordelaktig om du har erfaring med følgende:
– Oppstart og implementering av nye IT-avtaler
– Du kjenner til moderne IT som SaaS og Cloud løsninger, spesielt variable betalingsmodeller
– Du har innsikt i prisstrategier til leverandører og evne til å modellere opp kostnader
– Du har innsikt i juridiske områder som personvern og ansvar

Som person er det ønskelig at du er:
– Løsningsorientert
– Strukturert og jobber planmessig
– Evner til å forstå IT-teknologiske problemstillinger
– Selvstendig og kan produsere dokumenter
– Win-win filosofi: avtaler skal være til fordel for leverandører og kunder, og gi langsiktige gode resultater

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 02.08.2021
Søknadsfrist: 09.05.2021
Varighet: t.o.m 20.12.2021 med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Skandinavisk (norsk/svensk/dansk), og Engelsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no