fbpx

Vi søker etter en prosjektleder som kan bistå Ruter med IT-anskaffelser. Ruter sine IT-tjenester er driftet gjennom eksterne leverandører. I de seneste årene har har IT-porteføljen til Ruter vært i sterk vekst og økt kompleksitet. Dette har ført til at det er behov for å revidere porteføljen og sørge for at fremtidige avtaler dekker Ruters IT-behov, blant annet med samarbeid i Viken. Porteføljen til Ruter har en kombinasjon av flere leverandører, og utstrakt bruk av skytjenester.

Ruter har behov for en prosjektleder som har erfaring innen IT-anskaffelser, med ambisjon å gjennomføre en eller flere anskaffelser. Dette for å sikre god prosess både for Ruter og ekstern leverandører.

Rollebeskrivelse
Prosjektlederen skal drive ulike prosesser i samarbeid med Ruters enhet Innkjøp – Varer & Tjenester, for å gjennomføre nye anskaffelsesprosesser på IT-siden. Arbeidsoppgaven krever samhandling og gode skriftlige fremstillingsevner.

Oppgaver som inngår i rollen:
– Du skal bistå i gjennomføring av ulike offentlige anskaffelsesprosesser
– Utarbeide kravspesifikasjon og oppdragsbeskrivelse
– Kartlegge og analysere dagens situasjon mot leverandøravtaler
– Etablere målbilder for fremtidige leverandøravtaler sammen med relevante interne parter
– Bistå i dialoger med markedet / leverandører
– Delta i utarbeidelse av nye konkurranse / SSA dokumenter
– Definere kostnadselementer og effektive virkemidler (prising)
– Prosjektledelse av prosessen fra start til signering
– Som opsjon delta i gjennomføringen av leveransen som Ruters representant

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Erfaring med prosjektledelse
– Erfaring med offentlige IT-anskaffelse
– Kjennskap til avtaleformer, spesielt SSA
– Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at du har evne til å kommunisere uten vesentlige språk barrierer
– Skandinavisk (norsk / svensk / dansk) minimum nivå C1 og Engelsk på minimum nivå B2

Det er fordelaktig om du har erfaring med følgende:
– Oppstart og implementering av nye IT-avtaler
– Du kjenner til moderne IT som SaaS og Cloud løsninger, spesielt variable betalingsmodeller
– Du har innsikt i prisstrategier til leverandører og evne til å modellere opp kostnader
– Du har innsikt i juridiske områder som personvern og ansvar

Som person er det ønskelig at du er:
– Løsningsorientert
– Strukturert og jobber planmessig
– Evner til å forstå IT-teknologiske problemstillinger
– Selvstendig og kan produsere dokumenter
– Win-win filosofi: avtaler skal være til fordel for leverandører og kunder, og gi langsiktige gode resultater

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: