fbpx

Helsedirektoratet har behov for bistand innen sikkerhetsarkitektur. Helsedirektoratet jobber kontinuerlig med å forbedre og øke kvaliteten i sine prosesser. Det er behov for bistand for å revidere og definere sikkerhetsprosedyrer og policyer i arkitektur og i utvikling. Dette skal understøtte retningslinjer og føringer innen sikkerhet, som for eksempel retningslinje for sikkerhetsarkitektur og skysikkerhet.
Helsedirektoratet jobber med å strukturere og samordne videre bruk av Azure. En av oppgavene vil være å bidra med sikkerhetskompetanse inn i dette arbeidet, og utarbeide nødvendig dokumentasjon.
Som en del av oppgavene vil det også inngå å bistå med å utvikle og dokumentere Helsedirektoratets tilnærming til Zero Trust. Her vil det også være behov for kommunikasjon med Helsedirektoratets leverandører. I oppdraget vil det inngå både tradisjonell on-prem arkitektur og sky-arkitektur. Helsedirektoratets ikt-portefølje er primært basert på Microsoft teknologi.

Rolle: Sikkerhetsarkitekt
Kompetansekrav:
– Erfaring med ISO 27001
– Erfaring med å utarbeide prosedyrer/policyer for sikkerhet i sky
– Erfaring med Microsoft Azure
– Erfaring med Zero Trust konsepter
– Erfaring med implementering eller etterlevelse av standarder innen sikekrhet som CIS og NIST

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: