fbpx

Vi søker inntil 2 fullstack utviklere til Norsk Helsenett. (C#, TypeScript, React)

Vi søker inntil 2 fullstack utviklere til Norsk Helsenett.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av melde.no og tilhørende integrasjoner, og ønsker derfor å engasjere 2 fullstack konsulenter på heltid.

Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. NHN utvikler også en løsning for at innbyggere/pårørende skal kunne melde inn uønskede hendelser via Helsenorge.

Som en del av løsningen inngår også utvikling og forvaltning av integrasjoner mot aktørene som forvalter de ulike meldeordningene i helsesektoren.

Rolle: Fullstack utvikler

Kompetansekrav:
– Minimum 2 års arbeidserfaring som utvikler
– .NET Core og C#
– Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (React og TypeScript)
– Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps, Git
– Erfaring med UU
– Erfaring med smidig/agil prosjekt gjennomføring

Evalueringskrav:
– Kompetanse på arkitektur og Test Driven Development (TDD)
– Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
– Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD) og etablering/ forvaltning av linjer for bygging og deployment
– Erfaring med Octopus
– Kompetanse med PowerShell
– Kompetanse på EntityFramework Core
– Kompetanse med købaserte løsninger (RabbitMQ)

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: