(UTLØPT) Konsulent med god MS365 erfaring søkes til Folkehelseinstituttet


Heisann!

Vi søker en konsulent med grundig kunnskap om mulighetene i Microsoft365, som er serviceinnstilt og løsningsorientert til Folkehelseinstituttet.

FHI har brukt SharePoint siden 2016 og gikk over til SharePoint i skyen i 2019. I forbindelse med pandemien er også Teams blitt tatt i bruk av hele organisasjonen og Microsoft365 er innført med alle verktøyene det gjør tilgjengelig.

De ønsker en konsulent i en 100% stilling der oppdraget handler om hvordan utnytte de nye løsningene på en bedre måte (best practice), lage et målbilde for hvordan nye verktøy bør benyttes, tydeliggjøre hvilke muligheter som finnes i de ulike M365-appene, bidra i å lage en opplæringsplan og gjennomføre opplæring. Ved behov i instituttet er det ønskelig at konsulenten også deltar i andre, lignende IT-relaterte aktiviteter.

Konsulenten må ha god erfaring med å holde workshops, opplæring og ha god kunnskap innen utnyttelse av alle verktøy i Microsoft365.

Rolle: Microsoft 365 Konsulent

Kompetansekrav:
– Ha meget god kompetanse og erfaring med Microsoft 365
– Være god til å kommunisere med sluttbrukere
– Ha god formidlingsevne både muntlig og skriftlig
– Ha erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak
– Kjennskap til brukeradopsjon
– Evne til å sette seg raskt inn i oppdraget
– Dokumentert erfaring fra denne type arbeidsoppgaver
– Være god til å strukturere og dokumentere arbeidet
– Være god til å kommunisere og informere organisasjonen
– Ha erfaring med å utarbeide og holde kurs og webinarer

Evalueringskrav:
– Erfaring fra komplekse organisasjoner
– Erfaring med helsedata (fra helsetjenester, helseregistre eller forskning) og IT
– Erfaring med personvernforordningen (GDPR)

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 16.08.2021
Søknadsfrist: 11.06.2021
Varighet: 6 mnd (16.02.2021) + forlengelse 6+6 måneder
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på joar@norway-consulting.no <mailto:joar@norway-consulting.no> :
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne
– 2-3 referanser

Ser fram til å høres!

Mvh. Joar Kristoffersen
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 971 22 878
Email: <mailto:joar@norway-consulting.no> joar@norway-consulting.no