(UTLØPT) Vi søker en dyktig konsulent til et Power BI Proof of Concept oppdrag hos Vinmonopolet


Heisann!

Vinmonopolet har behov for å utvide verktøykassen for rapportering og analyse. Derfor trenger de et mer brukervennlig og fleksibelt verktøy til å analysere, visualisere og presentere data fra flere forskjellige kilder. Vinmonopolet har basert rapporter og analyse på verktøy fra SAP. Men brukere og interne «analyse»- miljøer etterspør andre mer moderne teknologier for å presentere data, samt enklere mekanismer for å sammenstille data fra SAP med andre datakilder.
Vinmonopolet har dannet en hypotese om at Microsoft Power BI vil kunne løse de fleste behov. Her skal du bistå med å levere en Proof of Concept som skal avklare om hypotesen stemmer. Målsetningen med oppdraget er å avklare om Power BI dekker behovet for analyse og «presentasjonslag», avklare eventuelle tekniske utfordringer når det gjelder å rapportere på data fra SAP BW on Hana, samt anbefale videre løp i Vinmonopolet.
Vi ser etter konsulenter med solid erfaring fra Power BI implementeringer. En forutsetning for å bli vurdert er kompetanse og erfaring rundt Power BI rapportering på data fra SAP BW on Hana.

Kompetansekrav
– Erfaring med Power BI implementering hvor SAP BW data kombineres med ikke-SAP data for rapporter og analyser.
– SAP BW on Hana, arkitektur og datakilder, potensielt også SAP Hana Views. Ikke dyp modellerings-kompetanse, men kompetanse på hvordan kople seg til, og gjøre seg nytte av disse dataene i Power BI.
– Kompetanse og erfaring fra konfigurasjon og oppsett av Power BI Cloud.
– Referanser fra sammenlignbare prosjekter / aktiviteter

Lokasjon: Oslo
Oppstart: August eller september 2021
Søknadsfrist: 29.07.2021
Varighet: 2-3 måneder
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Norsk / Skandinavisk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no