fbpx

(UTLØPT) Vi søker en erfaren Frontend-utvkler til et langvarig oppdrag hos Stortinget

Vi søker en frontendutvikler med en langvarig mulighet til Stortinget.

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Frontend-utvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (DPS). Løsningen består blant annet av nye sentrale applikasjoner for sak, møtehåndtering og arkivering med tilhørende meldingsflyt og integrasjoner med eksisterende løsninger.

Ny digital parlamentarisk saksbehandling, DPS, skal erstatte EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem) og samtidig sørge for effektiv utveksling, arkivering og offentliggjøring av informasjon med andre interne og eksterne løsninger.

Løsningene vil bli utviklet på en moderne web-plattform og en tjenesteorientert arkitektur hovedsakelig med Microsoft-teknologi.

Ansvar og hovedoppgaver:

– Være med å utvikle funksjonelle og brukervennlige frontend-komponenter og brukergrensesnitt
– Jobbe i et mindre team med scrum/kanban som gjennomføringsmetode.
– Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Rolle: Frontend-utvikler

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som frontend-utvikler i prosjekter med funksjonsrike og moderne web-grensesnitt i løpet av de siste årene
– Konsulenten må ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå
– Konsulenten må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
– Konsulentene må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
– Konsulentene må kunne starte opp oppdraget 1. september.
– Konsulenten må ha erfaring som frontendutvikler med moderne web-rammeverk basert på JavaScript (minimum 5 år)
– Konsulenten må ha kunnskap om moderne design patterns (CORS etc.)
– Konsulenten må ha erfaring med bruk av XSD, XML og JSON
– Konsulenten må ha erfaring fra AzureDevOps og Git (minimum 2 år)

Evalueringskrav:
– Konsulenten bør ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net CORE
– Konsulenten bør ha erfaring som backendutvikler
– Konsulenten bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code el. lign.
– Konsulenten bør ha erfaring med agile metoder helst Scrum og Kanban.
– Konsulenten bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.lign.

Konsulenten bør ha følgende personlige egenskaper:
– Lagspiller – evne og vilje til å samarbeide dele egen kunnskap
– God til å kommunisere med prosjektteamet *
– Nøyaktig og grundig i sitt arbeid
– Liker utfordringer og er løsningsorientert
– Evne til å se og vurdere prosjektets og brukernes behov
– Evne til raskt å tilegne seg domenekunnskap

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: