fbpx

Vi søker inntil 10 Azure/M365 konsulenter i 40 til 100% stillinger

Konsulenten skal arbeide sammen med arkitektressurser og organisasjonen for øvrig for å designe, planlegge, implementere og drifte Azure skytjenester og Microsoft 365. Her er det aktuelt med både IaaS, PaaS og SaaS tjenester. Konsulentens ferdigheter og kompetanse sammen med kundens behov avgjør arbeidsoppgavene.

Roller:
Rolle 1: 2 Azure Nettverkskonsulenter 50-80% hver
Rolle 2: 1 Azure/M365 Teknisk ansvarlig 50-80%
Rolle 3: 3 Azure/M365 konsulenter 50-100% hver
Rolle 4: 1 Azure IaaS konsulent 50-80%
Rolle 5: 1 Azure driftsdesign konsulent 40-80%
Rolle 6: 2 M365 konsulenter 50-100% hver

Rolle 1: Azure Nettverkskonsulent
Konsulenten inngår i et pågående prosjekt og skal i samarbeid med Hemit arkitekt bistå med Nettverksdesign internt i Azure tenant og med nettløsninger for tilkobling til Azure nettverk (Hybrid nettverk). Det skal designes både nødvendig tenant internt nettverk og omkringliggende nettverk. Konsulenten vil ha ansvaret for dokumentering av løsninger, bistå under godkjenning, etablering, kunnskapsoverføring og overlevering til drift.

Relevant spisskompetanse på Azure nettverk og nettverksløsninger for å gjøre skytjenester tilgjengelige internt og eksternt på en sikker måte, samt erfaring og referanser til tilsvarende prosjekter vektlegges. Bør ha kompetanse på lastbalanseringsløsniger(fortrinnsvis F5) og brannmur(fortrinnsvis paloAlto og Cisco)

Rolle 2: Azure/M365 Teknisk ansvarlig
Konsulenten skal i samarbeid med Hemit arkitekt og Hemit driftsorganisasjon ha teknisk ansvar for at skytjenester settes opp i henhold til beste praksis (IaaS, PaaS, SaaS). Konsulenten skal eksempelvis kunne bistå i alt designarbeid og implementering av Azure AD og M365, sikkerhet, autentisering og delegering knyttet til eksisterende tenanter og eksisterende delegeringsmodell. Konsulenten vil kunne ta ansvaret for dokumentasjon av løsning og å bistå under godkjenning, etablering, kunnskapsoverføring og overlevering til drift.

Relevant spisskompetanse på Azure og M365, design av Azurebaserte løsninger, sikkerhet i løsningene, erfaring med lisensiering og subscription-modeller, samt erfaring og referanser til tilsvarende oppdrag vektlegges.

Rolle 3: Azure/M365 konsulent
Konsulenten skal i samarbeid med Hemit arkitekt og Hemit driftsorganisasjon bistå i designarbeid, implementering og drift av Azure tjenester (IaaS, PaaS, SaaS). Konsulenten skal eksempelvis kunne bistå i alt designarbeid og implementering av Azure AD og M365, sikkerhet, autentisering og
delegering knyttet til eksisterende tenanter og eksisterende delegeringsmodell. Konsulenten vil kunne få ansvaret for dokumentasjon av løsninger og å bistå under godkjenning, etablering, kunnskapsoverføring og overlevering til drift.

Relevant kompetanse på Azure og/eller M365 og referanser til tilsvarende oppdrag vektlegges.

Rolle 4: Azure IaaS konsulent
Konsulenten skal i samarbeid med Hemit sine ressurser bistå med etablering av IaaS-baserte løsninger. Grunnleggende formål og serverbehov for løsning som skal etableres vil foreligge som et utgangspunkt for arbeidet.
Konsulenten vil ha ansvaret for dokumentering av løsning og å bistå under godkjenning, etablering, kunnskapsoverføring og overlevering til drift.

Relevant spisskompetanse på design og etablering av IaaS løsninger, samt referanser til tilsvarende prosjekter vektlegges.

Rolle 5: Azure driftsdesign konsulent
Konsulenten skal bistå med design av driftskonsept for drift av PaaS og IaaS Azuretjenester. Konsulenten vil ha ansvaret for utarbeidelse av design, både overordnet og detaljert, rådgivning knyttet til verktøyvalg, automatisering, tilrettelegging for gjenbruk, dokumentering og å bistå under godkjenning, etablering, kunnskapsoverføring og overlevering til drift.

Relevant spisskompetanse på design og etablering av driftskonsepter, samt referanser til tilsvarende prosjekter vektlegges.

Rolle 6: M365 konsulent
Konsulenten skal bistå med design, oppsett og drift av M365 SaaS tjenester. Dette kan omfatte Teams, Exchange, Live events, Sharepoint, OneDrive, Planner, Power BI Pro, Power Apps. Konsulenten skal eksempelvis kunne bistå i alt designarbeid og implementering av M365 Konsulenten vil kunne få ansvaret for dokumentasjon av løsninger og å bistå under godkjenning,
etablering, kunnskapsoverføring og overlevering til drift

Relevant kompetanse på M365 og referanser til tilsvarende oppdrag vektlegges.

Roller: Azure/M365 Konsulenter

Kompetansekrav:
– Min. 2 års erfaring

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: