(UTLØPT) Prosjektstøtte søkes til Norsk Helsenett i Trondheim


Heisann!

Vi søker prosjektstøtte til Norsk Helsenett i Trondheim

Helsesektoren trenger gode integrasjons, dataflyt og meldingstjenester for å kunne bygge og sine egne produkter og tjenester i en integrert helhet.
En av disse er en kø-basert løsning for asynkron kommunikasjon mellom aktører (samarbeidspartnere, systemer, og forvaltningsetater) i sektoren. Denne forvaltes av Divisjon Samhandlingsplattform.
På grunn av endringer i grunnleggende teknologi og krav til løsningen, er den nå under utskifting og må delvis ny-utvikles. Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere koordinering av aktiviteter mellom interne (egne) prosjekter, leverandører ute i markedet, samt helseregionene og helseforvaltningen i forbindelse med arbeidet med å skifte ut meldingstjenesten.

Rolle: Prosjektstøtte

Kompetansekrav:
– Prosjektledelseserfaring og/eller formalkompetanse på prosjekt-/programledelse
– Basiskunnskap om IT-systemer, utviklingsprosess, teststrategi og testregimer
– Skal ha basiskunnskap om købaserte meldingssystemer
– Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig
– Erfaring og/eller kunnskap med smidige utviklingsprosesser og team

Evalueringskrav:
– Erfaring med oppsett og drift av RabbitMQ
– Erfaring med å bygge og/eller drifte/forvalte meldingsbaserte integrasjoner (eks.Azure Service Bus, NServiceBus, etc.)
– Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
– Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
– Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren

Lokasjon: Trondheim
Oppstart: 31.08.2021
Søknadsfrist: 30.06.2021
Varighet: 1 år + 1 år opsjon
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på joar@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Joar Kristoffersen
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 480 78 842
Email: joar@norway-consulting.no