Teamleder søkes til å jobbe med smidig teamledelse hos NRK


Heisann!

Vi søker en teamleder med smidig kompetanse til NRK.

Nåværende teamleder er teamleder for to team og har behov for å fokusere på det andre teamet, da omfanget på dette teamet vil øke i tiden som kommer. NRK trenger nå en erfaren, smidig teamleder som skal lede Team Tjenesteplattform, koordinere med pågående prosjekter og ta del i det smidige transformasjonsinitiativet og organisasjonsutviklingen.

Ansvar og oppgaver
– Lede og fasilitere Team Tjenesteplattform, gjennom og blant annet jobbe for god intern teamhelse, lede møter, koordinere med prosjekter og interessenter, skjerme teamet fra unødig støy og påse at teamet har kompetansen og kapasiteten som kreves.
– Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
– Bidra til videre arbeid med iverksatt smidig transformasjon og organisasjonsutviklingsarbeid i avdelingen.
– Sammen med seksjonens ledergruppe og prioriteringsråd sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer for teamet
– Sammen med seksjonens ledergruppe og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene
– Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap.
– Være bindeledd og koordinator mellom teamet og prosjekter som krever integrasjons-kompetanse og kapasitet.
– Hjelpe teamets techlead med å løfte tekniske valg og retning, og eventuelle kompetansebehov

Rolle: Teamleder

Kompetansekrav:
– Må kunne vise til erfaring fra tilsvarende arbeid
– Må kunne oppgi relevante referanser
– God erfaring med smidig metodikk

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 23.08.2021
Varighet: 31.12.2021
Søknadsfrist: 02.08.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk og Engelsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne
– Referanser

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV