fbpx

Konsulent med god M365 kompetanse søkes til prosjekt hos NHN for å utvikle løsning og jobbe med kompetanseheving

Vi søker en konsulent med god kompetanse innen M365.

Norsk helsenett gjennomfører i 2021/22 et prosjekt som skal levere samhandlingsløsning i “Microsoft 365 til helseforvaltningen”.
Helseforvaltningen består av i alt 13 etater, som blant annet Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet med flere. I tillegg er NHN en stor organisasjon med mange ulike avdelinger som berøres av prosjektet i større og mindre grad.

Prosjektet trenger bistand til å løse utfordringer og oppgaver knyttet til interne og eksterne kommunikasjonsbehov.

God kommunikasjon er en forutsetning og en suksessfaktor for en vellykket gjennomføring av prosjektet, og at etatene skal kunne ta ut gevinster etter at prosjektet er gjennomført. Videre er det ønskelig å bidra til kompetansebygging internt hos NHN – både når det gjelder kunnskap om M365 – men også kunnskap om etatene.

NHN ser for seg at 60% av tiden går med til direkte prosjektarbeid, og ca. 20% av tiden vil gå til kompetanseheving internt i NHN.

Sentrale oppgaver:
– Arbeid med prosjektets kommunikasjonsplan tilknyttet M365
– Oppfølging av praktiske oppgaver tilknyttet kommunikasjonsplanen – herunder kommunikasjon med etatene og internt i NHN
– Utarbeidelse av kommunikasjonsmateriell – internt og eksternt
– Koordinasjon og kommunikasjon med kommunikasjonsavdelingen til NHN, og kommunikasjonsansvarlig hos de respektive etatene.
– Inkludering og koordinering av NHNs kundeansvarlige (KAM) (vi ønsker å jobbe tettere med Kundeansvarlige for å styrke kommunikasjonen med etatene)
– Bistå og fasilitere Workshops ute hos etatene for Forankring og Gevinstplanlegging
– Oppfølging av etatene etter gjennomførte Workshops (med mulighet for noe analysearbeid?)
– Bidra til å koordinere kurs og opplæring ute hos etatene.
– Koordinering med NHNs avdeling for Dokumentforvaltning – “Veiviser M365”
– Koordinering mot andre prosjekter som har treffpunkter med vårt prosjekt. Som for eksempel “Forbedret samhandling” og “Ambassadørnettverk”.
– Brukerveiledninger – QA og “språkvask” – i samarbeid med Brukerstøtte og tekniske ressurser
– Andre oppgaver som vi sammen finner det naturlig å legge til denne rollen, og/eller følger naturlig av den profilen og kompetansen til ressursen som blir valgt til oppdraget.

Rolle: M365 konsulent

Kompetansekrav:
– Konsulenten skal ha minst 3 års kompetanse og erfaring innenfor kommunikasjonsfaget, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
– Konsulenten skal være senior hensyn til både det kommunikasjonsfaglige og rådgivning. Må ha erfaring med kommunikasjonsplaner
– Konsulentene skal ha særdeles gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk. Og konsulenten må ha gode samarbeidsevner
– Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
– Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
– Erfaring fra tilsvarende leveranser
– Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen kommunikasjon og eventuelt prosjektledelse)
– Erfaring med å utarbeide og følge opp kommunikasjonsplaner
– Erfaring med å utarbeide kommunikasjonsmateriell
– Erfaring med å koordinere, samarbeide og kommunisere med interne og eksterne interessenter
– Erfaring med å gjennomføre og følge opp Workshops.
– Erfaring med gevinstplaner og gevinstrealisering
– Erfaring med forankring på ulike nivåer
– Erfaring med kurs og opplæring
– Erfaring fra prosjektarbeid, og koordinering mot andre prosjekter og/eller avdelinger.
– Erfaring fra arbeid med Brukerveiledninger og opplæringsmateriell
– Erfaring med å utarbeide, kvalitetssikre og legge siste hånd på tekster og materiell som skal kommuniseres ut

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: