fbpx

Til Statens Vegvesen søker vi inntil to frontend utviklere, med også noe backend erfaring.

Bistanden går ut på å bistå med design og utvikling av system for oppfølging av driftskontrakter. Kunden trenger to utviklere. Ressursene vil inngå i et eksisterende team som vil jobbe etter smidig arbeidsmetodikk. Valg av caser og brukerhistorier vil gjøres basert på strategiske føringer fra SVV, innsiktsarbeid med brukerne og ideer og inspirasjon fra bransjen.

Sammen med designerne vil utviklerne hjelpe med å realisere funksjonaliteten. De er vant med å jobbe iterativt med delmål og kan samarbeide godt i team. Utviklerne i SVV er opptatt av å lage gode løsninger for brukerne og vet at for å oppnå god brukeropplevelse er detaljer viktige. Utviklerne bør være fullstack og trives like godt på web som på backend eller i skyen. Erfaring fra moderne skyplattformer er viktig og kunnskap om GCP, PowerBI og/eller SVVs kjøreplattform Atlas vil være en fordel.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Konsulentene må ha erfaring med smidig prosjektgjennomføring og MVP
– God erfaring med moderne web (Vue/React) og moderne backend

Evalueringskrav:
– Erfaring med UX design og tjenestedesignmetodikk
– Erfaring med Workshopfasilitering og brukerinvolvering
– Erfaring med kartlegging av interessenter, brukere og behov samt evne til å omsette dette til hypoteser, design av tjenester eller prototyper.
– Erfaring med Universell Utforming
– Erfaring med brukertesting
– Erfaring med DevSecOps, CI/CD, automatisert testing og kontinuerlig leveranse
– Erfaring med Google Cloud Platform eller tilsvarende
– Erfaring med PowerBI

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: