fbpx

Vi søker en løsningsarkitekt til Statens Vegvesen.

Oppdraget innebærer å fylle rollen som Løsningsarkitekt i kundens IKT-Leveranser. En sentral del i dette er å utarbeide løsningsarkitektur og modellere denne, samt bidra i kritikalitetsvurdering og risikoanalyser. Rollen krever dyp og bred teknisk kompetanse i kombinasjon med meget gode samarbeidsegenskaper. I rollen fasiliterer man for at prosjekter og linjeteam utarbeider digitale produkter med hensiktsmessig arkitektur, samt bidrar til at helhetlig IT arkitektur i hos kunden er fremtidsrettet og solid. I noen sammenhenger vil oppdraget bestå i å støtte utviklingsteam, mens andre oppdrag kan bestå i å støtte kunden i anskaffelse og tilrettelegging av gode Saas/Paas løsninger.

Arbeidet inkluderer følgende aktiviteter, men er ikke begrenset til dette:
– Utarbeide/dokumentere detaljert løsningsarkitektur med løsningsskisser i henhold til Statens vegvesens arkitekturprinsipper og i tett samarbeid med leverandør, systemeier og utviklere både i produktutviklingsapparatet og i drift/infrastruktur.
– Utarbeide løsningsarkitektur med løsningsskisser tilpasset etatens infrastruktur
– Bistå ved spesifisering av infrastrukturbehov for å utvikle og kjøre løsninger
– Kvalitetssikring av leverandørers løsningsforslag og (tekniske) leveranser
– Utarbeide spesifikke ikke-funksjonelle krav for løsningene
– Coache team og fasilitere for problemløsning i samarbeid med teamleder/prosjektleder
– Bidra i kritikalitetsvurdering for applikasjoner
– Utarbeide mindre ROS analyser.

Rolle: Løsningsarkitekt

Kompetansekrav:
– Erfaring med agile arbeidsformer gjennom deltakelse i smidige, tverrfunksjonelle team
– Erfaring fra systemutvikling og løsningsdesign
– Erfaring med arkitekturarbeid
– Erfaring med offentlige skyplattformer (IaaS og PaaS)
– Noe erfaring med modelleringsverktøy (eks EA)
– Erfaring med tjenesteorientert arkitektur basert på REST prinsipper, mikrotjenester og særlig positivt med erfaring innen Cloud Native
– Fordel med erfaring innen datamodellering, analyse og governance fra stordata/datavarehusløsninger
– Erfaring med fullautomatiserte leveranser og automatisert testing
– Generelt bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, containerteknologi og databaser (inkl NoSQL)

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: