Løsningsarkitekt søkes til langvarig mulighet hos Statens Vegvesen


Heisann!

Vi søker en løsningsarkitekt til Statens Vegvesen.

Oppdraget innebærer å fylle rollen som Løsningsarkitekt i kundens IKT-Leveranser. En sentral del i dette er å utarbeide løsningsarkitektur og modellere denne, samt bidra i kritikalitetsvurdering og risikoanalyser. Rollen krever dyp og bred teknisk kompetanse i kombinasjon med meget gode samarbeidsegenskaper. I rollen fasiliterer man for at prosjekter og linjeteam utarbeider digitale produkter med hensiktsmessig arkitektur, samt bidrar til at helhetlig IT arkitektur i hos kunden er fremtidsrettet og solid. I noen sammenhenger vil oppdraget bestå i å støtte utviklingsteam, mens andre oppdrag kan bestå i å støtte kunden i anskaffelse og tilrettelegging av gode Saas/Paas løsninger.

Arbeidet inkluderer følgende aktiviteter, men er ikke begrenset til dette:
– Utarbeide/dokumentere detaljert løsningsarkitektur med løsningsskisser i henhold til Statens vegvesens arkitekturprinsipper og i tett samarbeid med leverandør, systemeier og utviklere både i produktutviklingsapparatet og i drift/infrastruktur.
– Utarbeide løsningsarkitektur med løsningsskisser tilpasset etatens infrastruktur
– Bistå ved spesifisering av infrastrukturbehov for å utvikle og kjøre løsninger
– Kvalitetssikring av leverandørers løsningsforslag og (tekniske) leveranser
– Utarbeide spesifikke ikke-funksjonelle krav for løsningene
– Coache team og fasilitere for problemløsning i samarbeid med teamleder/prosjektleder
– Bidra i kritikalitetsvurdering for applikasjoner
– Utarbeide mindre ROS analyser.

Rolle: Løsningsarkitekt

Kompetansekrav:
– Erfaring med agile arbeidsformer gjennom deltakelse i smidige, tverrfunksjonelle team
– Erfaring fra systemutvikling og løsningsdesign
– Erfaring med arkitekturarbeid
– Erfaring med offentlige skyplattformer (IaaS og PaaS)
– Noe erfaring med modelleringsverktøy (eks EA)
– Erfaring med tjenesteorientert arkitektur basert på REST prinsipper, mikrotjenester og særlig positivt med erfaring innen Cloud Native
– Fordel med erfaring innen datamodellering, analyse og governance fra stordata/datavarehusløsninger
– Erfaring med fullautomatiserte leveranser og automatisert testing
– Generelt bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, containerteknologi og databaser (inkl NoSQL)

Lokasjon: Oslo, Drammen eller Trondheim
Oppstart: 06.09.2021
Varighet: 2 år + mulig forlengelse 1 år
Søknadsfrist: 25.08.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV