fbpx

Vi søker inntil to konsulenter med solid M365 kompetanse til å stille som prosjektledere hos DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) i Oslo området.

DSA har besluttet å innføre, sammen med deres tjenesteleverandør NHN, M365 med Teams m.m. For å få gjennomført aktiviteter, ser de nå etter en konsulent med teknologikunnskap som kan være prosjektleder for etablering- og innføring av M365. Tilbudt ressurs skal videre bistå med nødvendig opplæring, og i tillegg foreta en gjennomgang av tilstanden på DSAs øvrige IT-systemer (fagsystemer). DSA har allerede engasjert en konsulent for å utarbeide en helhetlig plan for IKT og digitalisering i DSA. Denne planen inkluderer å finne en formålstjenlig, effektiv og fremtidig IKT-plattform, og sammenligne den med dagens IT løsninger, for deretter å utarbeide en strategi som tar DSA frem mot ønsket løsning. Det må forventes samarbeid med IKT-strategen underveis i arbeidet, samt samhandling med NHN, som vil drifte denne tjenesten for DSA.

Konsulenten/teamet skal:

– Inneha rollen som teknisk prosjektleder, bidra til å klargjøre behov og resultatmål, utarbeide prosjekt- og gjennomføringsplaner og lede gjennomføringen av leveransene
– Delta i identifikasjon, analyse og vurdering av virksomhetens samhandlingsbehov, og få på plass en god informasjonsarkitektur og struktur
– Delta i analyse og vurdering av tekniske løsningsforslag, både for samhandling og for fagsystem
– Identifisere kritiske avhengigheter og alternativer for å unngå tettkoblede arkitekturer
– Være sparringspartner med NHNs virksomhets-, informasjons- og løsningsarkitekter
– Ha tett dialog med prosjekteier og styringsgruppen i DSA, samt NHN og øvrige tilgrensende prosjekter internt og eksternt
– Sørge for at det utarbeides et sett med retningslinjer for hvordan DSA skal jobbe i de ulike applikasjonene
– Sørge for nødvendige aktiviteter for endringsledelse og brukeradopsjon
– Bidra i kunnskapsdeling og forankringsarbeid
– Bidra til kompetansebygging i DSA

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Minimum 5 års erfaring med systemstrukturelle og arkitektoniske tilstandsvurderinger og anbefalinger av veivalg
– Ha dokumentert senior prosjektlederkompetanse fra tilsvarende prosjekter, fortrinnsvis fra offentlig sektor.
– Erfaring fra innføring av Microsoft 365 med Teams, og teknologiske tilstandsgjennomganger
– Vise til gode og smidige samarbeids- og formidlingsevner
– Målbevisst og løsningsorientert, med dokumenterbar gjennomføringsevne
– Orientert og oppdatert på M365, inkl. Teams og Sharepoint, og gode måter for å innføre og benytte plattformen med tilhørende apper for god og effektiv samhandling
– God allround teknisk kunnskap for å kunne evaluere fagsystemporteføljen, og foreslå tiltak.
– Noe kunnskap innen informasjonssikkerhet og personvern

Evalueringskrav:
– “Fullstack”: fra funksjonell- og løsningsarkitektur til utvikling, test og implementering
– Erfaring med å skrive teknisk dokumentasjon
– Erfaring fra komplekse organisasjoner
– Sertifisering innen moderne prosessforbedrings- og utviklingsmetoder – f.eks. lean, agile prosjektmetodikk, design thinking eller lignende
– Erfaring fra arbeid med offentleglova og arkivlova i tidligere prosjekter/oppdrag
– Evne til å raskt sette seg inn i våre oppgaver og behov
– Tilgjengelighet/responstid på tilbudte konsulenter
– Grad av tilpasningsdyktighet ved endringer i behov i løpet av gjennomføringen
– God til å forstå, strukturere, dokumentere og kommunisere resultater
– Selvgående og være en lagspiller
– Vise evne til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger
– Personlig egnethet

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: