DevOps utvikler med .Net og backend fokus søkes til Digdir


Heisann!

Vi søker en DevOps utvikler med spisskompetanse på backend og .Net til Digdir.

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for DevOps-utvikler.

Team Tjenester og API er midt inne i et viktig arbeid med å utvide Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. For å opprettholde framdrift i dette arbeidet er de avhengige av å supplere intern kapasitet med konsulentkapasitet.

Konsulenten går inn i Team Tjenester og API, og vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever spisskompetanse på back-end.

Arbeidsoppgaver:
– Utvikling – primært back-end
– Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
– Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
– Delta i analyse og spesifikasjon av features
– Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen

Rolle: DevOps utvikler

Kompetansekrav:
– God erfaring med utvikling av back-end – fortrinnsvis .NET Core
– Erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes-basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
– Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team
– God kjennskap til offentlig sektor og Altinn

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 10.2021
Varighet: 1 år + forlengelse 6+6 mnd
Søknadsfrist: 17.09.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV