fbpx

Vi søker inntil to utviklere med Salesforce kompetanse til NAV i Oslo.

NAV v/Arbeids- og tjenesteavdelingen har behov for bistand fra en konsulent til å inngå i rollen som utvikler. Produktområdet arbeidsgiver jobber for å skape en enklere hverdag for arbeidsgivere og et profesjonelt NAV som bidrar til dette. I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i arbeidsgivernes behov. Målet er at tjenestene fra NAV skal oppleves som brukervennlig, koordinerte og helhetlige.

Arbeidsoppgaver:
Din hovedoppgave vil være utvikling i et tverrfaglig produktteam.
Du og teamet vil ha ansvaret fra en idé oppstår til produksjon og drift.
Du og teamet vil ha ansvaret for tjenestene knyttet til kontakt og dialog med arbeidsgivere og løpende forbedring av disse.
Du vil utvikle løsninger med de verktøyene du og teamet mener er best egnet for oppgaven.
Etablere korte feedback loops med våre brukere og levere brukerverdi kontinuerlig.

Rolle: Salesforce utvikler

Ønsket kompetanse:
– Salesforce Administrator
– Salesforce Certified Platform Developer
– Salesforce Certified Community Cloud Consultant
– Salesforce PlatformApp Builder
– Erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlige leveranser minimum de siste 2 årene‏‏‎‪‪‪‎‎‎‏‪‎‪‏‏‪‎‏
– Erfaring med å jobbe i team som utvikler basert på smidige metoder og kan vise til gode resultater i dette arbeidet
– Salesforce Certified Sharing and Visibility Designer
– Salesforce Certified Development Lifecycle and Deployment Designer
– Erfaring med å jobbe iterativt tett på brukere basert på MVP
– Vi ønsker at du har erfaring som ledende utvikler f.eks. som “tech lead”
– Vi ønsker at du har erfaring med Kafka

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: