Utviklere med Salesforce kompetanse søkes til langvarige oppdrag hos NAV


Heisann!

Vi søker inntil to utviklere med Salesforce kompetanse til NAV i Oslo.

NAV v/Arbeids- og tjenesteavdelingen har behov for bistand fra en konsulent til å inngå i rollen som utvikler. Produktområdet arbeidsgiver jobber for å skape en enklere hverdag for arbeidsgivere og et profesjonelt NAV som bidrar til dette. I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i arbeidsgivernes behov. Målet er at tjenestene fra NAV skal oppleves som brukervennlig, koordinerte og helhetlige.

Arbeidsoppgaver:
Din hovedoppgave vil være utvikling i et tverrfaglig produktteam.
Du og teamet vil ha ansvaret fra en idé oppstår til produksjon og drift.
Du og teamet vil ha ansvaret for tjenestene knyttet til kontakt og dialog med arbeidsgivere og løpende forbedring av disse.
Du vil utvikle løsninger med de verktøyene du og teamet mener er best egnet for oppgaven.
Etablere korte feedback loops med våre brukere og levere brukerverdi kontinuerlig.

Rolle: Salesforce utvikler

Ønsket kompetanse:
– Salesforce Administrator
– Salesforce Certified Platform Developer
– Salesforce Certified Community Cloud Consultant
– Salesforce PlatformApp Builder
– Erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlige leveranser minimum de siste 2 årene‏‏‎‪‪‪‎‎‎‏‪‎‪‏‏‪‎‏
– Erfaring med å jobbe i team som utvikler basert på smidige metoder og kan vise til gode resultater i dette arbeidet
– Salesforce Certified Sharing and Visibility Designer
– Salesforce Certified Development Lifecycle and Deployment Designer
– Erfaring med å jobbe iterativt tett på brukere basert på MVP
– Vi ønsker at du har erfaring som ledende utvikler f.eks. som “tech lead”
– Vi ønsker at du har erfaring med Kafka

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 01.10.2021 – 01.12.2021
Varighet: 1 år + forlengelse
Søknadsfrist: 26.09.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV