Prosjektleder søkes til NHN


Heisann!

Vi søker en prosjektleder til å lede NHN sitt prosjekt som skal realisere Helseanalyseplattformen. Dette innebærer mellom annet følgende oppgaver:

– Planlegge gjennomføring av prosjektet
– Allokere ressurser og følge opp disse
– Rapportere på prosjektets indikatorer i prosjektets linje og NHN porteføljestyring
– Støtte produkteiere og produktansvarlig i arbeidet med utvikling av produktene
– Bidra til at produktene fortløpende overføres til forvaltning
– Koordinere arbeidet med datamottak og integrasjon mot nasjonale helseregistre, kvalitetsregistre og andre datakilder
– Være pådriver for å skaffe til veie avklaringer som er nødvendig for å utvikle gode løsninger
– Følge opp leverandøren på utviklingskontrakten

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Minimum 7 års erfaring som prosjektleder
– Erfaring fra å lede større digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og helsesektoren

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 01.12.2021
Søknadsfrist: 07.10.2021
Varighet: 30.06.2022, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på monika@norway-consulting.no
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Monika Buås-Hansen
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 482 92 935
Email: monika@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV