fbpx

Vi søker en prosjektleder til å lede NHN sitt prosjekt som skal realisere Helseanalyseplattformen. Dette innebærer mellom annet følgende oppgaver:

– Planlegge gjennomføring av prosjektet
– Allokere ressurser og følge opp disse
– Rapportere på prosjektets indikatorer i prosjektets linje og NHN porteføljestyring
– Støtte produkteiere og produktansvarlig i arbeidet med utvikling av produktene
– Bidra til at produktene fortløpende overføres til forvaltning
– Koordinere arbeidet med datamottak og integrasjon mot nasjonale helseregistre, kvalitetsregistre og andre datakilder
– Være pådriver for å skaffe til veie avklaringer som er nødvendig for å utvikle gode løsninger
– Følge opp leverandøren på utviklingskontrakten

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Minimum 7 års erfaring som prosjektleder
– Erfaring fra å lede større digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og helsesektoren

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på monika@www.norway-consulting.no
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: