fbpx

Vi søker inntil to sikkerhetsarkitekter til kunde innen telecom. Du vil bli en sentral bidragsyter i det kontinuerlige arbeidet med å styrke sikkerheten hos kunden. Du blir også del av et sterkt teknologisk og sikkerhetsfaglig kunnskapsmiljø.

Oppdraget har fokus på IKT-sikkerhet og sikkerhetsarkitektur, men oppgavene omfatter også utarbeidelse av styrende dokumenter/formelle krav, kontroll/oppfølging av disse, og ikke minst rådgivning til både prosjekter og linjeenheter relatert til fagområdet.

Man må ha faglig tyngde innen telekom og/eller IT infrastruktur og systemer / public/private cloud infrastruktur og integrasjon.

Arbeidsoppgaver:

– Rådgiver til prosjekter og linjeinitiativer innenfor løsnings- og infrastruktursikkerhet med henblikk på sikkerhetsarkitektur, -design og – teknologier/-mekanismer.
– Rådgiver til sikkerhetsledelse, forretningsledelse og teknologiske beslutningstakere
– Ansvar for formell kvalitetsgjennomgang av prosjekter og endringsforslag, og andre QA-/kontrolloppgaver
– Ansvar for utvalgte policydokumenter relatert til området
– Medansvar for å utforme og forvalte overordnet sikkerhetsarkitektur
– Medansvar for dokumentasjonskrav og krav til kvalitetskontroll innenfor sikkerhet
– Dokumentere identifiserte sårbarheter/svakheter, og identifisere og dokumentere tiltak
– Samhandle med arkitekturmiljøer i systemområder, og teknologimiljøer
– Gi faglig veiledning og støtte til øvrig IKT-sikkerhetsstab, og bidra til faglig utvikling i enheten

Rolle: Sikkerhetsarkitekt

Kompetansekrav (erfaring med flere av disse punktene):
– IT-, systemutvikling og –design; generelt og mhp. applikasjonssikkerhet
– DevSecOps, trusselmodellering og SDLC
– IP-, nettverk- og infrastrukturutvikling og –design; generelt og mtp. sikkerhet
– Operativsystemer og sluttbrukerplatformer, med henblikk på sikkerhet
– Enterprise IT security
– Sikkerhetsarkitektur i containerplatformer, public og private cloud infrastrukturer
– Telecominfrastruktur og/eller -sikkerhet
– Sikkerhetstesting
– System- og infrastrukturdrift, i relasjon til sikkerhet
– Sikkerhetsovervåkning og -analyse
– Aktuelt trusselbilde, og utviklingstrekk
– Sikkerhets- og sårbarhetsvurdering, risikovurdering
– Forretningsorientert, med evne til å sette sikkerhet i kontekst av forretningsverdi og forretningsrisiko
– Kjennskap til Security governance
– Noe kjennskap til Security managemen

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg?

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: