fbpx

Vi søker en prosjektleder som vil bidra Kulturrådet med implementering av deres nye IKT-styringsmodell.

Kulturrådet har nylig utarbeidet og vedtatt ny IKT-styringsmodell med definerte roller, beslutningsområder og arenaer samt styringsprosesser. Modellen har som formål å bringe mer profesjonalitet, samarbeid, struktur, styring og forutsigbarhet i organisasjonen knyttet til område IKT. I forbindelse med modellen er det utarbeidet en detaljert implementeringsplan. Implementering av IKT styringsmodell skal organiseres og gjennomføres som et prosjekt og skal styres av en intern styringsgruppe. En liten pool av interne ressurser vil gjøres tilgjengelige for prosjektet.
Implementeringsplanen skal innebære følgende aspekter:
– Bred involvering og medvirkning
– Mulighet til å påvirke
– Dynamisk prioritering
– Kontinuerlige leveranser og produksjonssetting
– Kontinuerlig evaluering
– Periodisk rapportering
– Vi feirer våre suksesser
Vi søker etter en operativ ressurs til å ta ansvar for implementeringsfasen med erfaring fra drift og forvaltning av IT-tjenester i henhold til beste praksis. Ressursen skal være operativ, ha rollen som prosjektleder og sørge for at alle stegene i implementeringsplanen blir levert.

Arbeidsoppgaver
– Lede arbeidet med å implementere ny styringsmodell.
– Utarbeide operative prosessbeskrivelser og maler i henhold til beste praksis for drift, forvaltning og utvikling av IT
– Detaljere beskrivelser av roller og ansvar
– Veilede de som skal jobbe etter de nye prosessene i oppstarten
– Implementering av ny styringsmodell og de nye måtene å jobbe på inkludert ny møtestruktur og leverandørstyring
– Implementere porteføljestyring
– Definere og måle KPI’er
– I arbeidet skal kompetanseoverføring til Kulturrådet vektlegges.

Kompetansekrav
– Erfaring fra drift, forvaltning og utvikling av IT-tjenester i henhold til beste praksis. Ideell kandidat skal ha praktisk erfaring som ansatt fra organisasjoner der IKT-styring utøves profesjonelt, eller som konsulent med prosjekterfaring fra implementering av IKT-styringsmodeller
– Erfaring fra IKT-styring (governance), porteføljestyring, applikasjonsforvaltning, prosjekt- og prosessledelse og leverandørstyring
– Praktisk erfaring med å utarbeide prosesser etter ITIL rammeverket samt jobbe i henhold til beste praksis prosesser
– Praktisk erfaring med utarbeidelse av beskrivelser av roller og ansvar
– Norsk språk, muntlig og skriftlig
– Krav til oppstart innen senest 01.02.2022, og 100 % tilgjengelighet
Evalueringskrav
– God kompetanse på IT governance og ITIL
– Praktisk erfaring med å utarbeide prosesser etter ITIL rammeverket samt jobbe i henhold til beste praksis prosesser
– Praktisk erfaring med å veilede de som skal jobbe etter nye prosesser innenfor IT i hvordan komme i gang med nye måter å jobbe på
– Erfaring med å utarbeide måleparametre for å sikre at prosesser følges og at gevinster oppnås
– Endringsledelse (erfaring fra endringsprosesser i offentlige organisasjoner for.eks. innføring av nye IKT-systemer, prosesser, omorganisering).

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: