fbpx

Vi søker Java utviklere til spennende oppdrag for Brønnøysundregistrene!

Brønnøysundregistrene har siden 2016 bygget en ny teknisk plattform (BRsys) for sine registerløsninger. De har nå behov for bistand i forbindelse med utviklingen av nye registerløsninger på denne plattformen. Primært gjelder denne forespørselen bistand i forbindelse med utvikling av et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, hvor det skal lages løsning for innrapportering, saksbehandling og tilgjengeliggjøring. Det skal først utvikles en nasjonal løsning i to faser, deretter skal det norske registeret kobles på andre tilsvarende registre i EU/EØS-området.

Den nye plattformen er basert på en mikrotjeneste-arkitektur. Mikrotjenestene kjører som Docker-containere på RedHat OpenShift (enterprise Kubernetes plattform).
Prosjekt Reelle rettighetshavere benytter Jenkins og Tekton-pipelines i forbindelse med Continuous integration (CI) og Continuous delivery/deployment (CD). Videre benyttes teknologier som Java, JavaScript, React/Node, SpringBoot, Kafka, PostgreSQL og ElasticSearch. Som utviklingsverktøy bruker vi primært IntelliJ, og Bitbucket/Git benyttes for versjonskontroll. Videre benytter vi smidige metodikker som Kanban/ScrumBan med Jira og Confluence som støtteverktøy.

Konsulenten(e) vil i første omgang være organisatorisk plassert i prosjekt “Reelle rettighetshavere”.

Denne anskaffelsen vurderes som sikkerhetsgradert, og skal gjennomføres i henhold til Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA).

Rolle: Utvikler
Kompetansekrav:
– Java er preferert programvareutviklingsplattform for BR sine løsninger, og det forventes at leverandørens tilbudte konsulenter behersker utviklingsverktøy og rammeverk som for eksempel Spring Boot og integrasjon med andre systemer og databaser.
– Relevant erfaring som systemutvikler fra IT-prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet.
– Relevant erfaring med utvikling av mikrotjenester og bruk av rammeverk som Spring Boot.
– Relevant erfaring med følgende plattformkomponenter: Relasjonsdatabaser (PostgreSQL), ElasticSearch, Kafka

Evalueringskrav:
– Relevant kompetanse på utvikling, herunder kompetanse på systemdesign, systemarkitektur, tjenesteorientert arkitektur, komponentbasert utvikling, modellering, programmering, teknisk testing, optimalisering og feilsøking. Relevant kompetanse på smidig systemutviklingsmetodikk og testdrevet utvikling, deriblant kompetanse på verktøy for kontinuerlig integrasjon, produktkø, bygging, automatisert enhetstesting og funksjonell testing, kodegjennomgang, ytelsestesting, versjonsstyring og dokumentasjon.
– Relevant erfaring med utvikling av løsninger på PaaS-plattform med bruk av Docker, kubernetes/Openshift.
– Relevant erfaring med frontend utvikling med bruk av f.eks. HTML5, Javascript/Typescript, CSS og React.
– Relevant erfaring med utvikling av APIer utviklet i Java og Spring Boot.
Register for reelle rettighetshavere skal tilby et åpen-data REST-API som kan benyttes av eksterne parter for uthenting av data fra registeret.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: