fbpx

For Statens Pensjonskasse (SPK) søker vi flere backend/fullstack utviklere samt frontend/fullstack utviklere. I tillegg søkes det også Teknisk arkitekt/funksjonelle arkitekter og en UX-designer med hovedtyngde innen interaksjonsdesign.

Tech-miljøet til SPK er stort nok til at de har interessante utfordringer og mulighet til å lære nye ting, samtidig er de små nok til at den enkeltes mening vil påvirke løsningene og hvordan de jobber. SPK er i dag 90 ansatte innen IT, i tillegg til at de jobber side om side med flere innleide konsulenter. I dag har de +/- 35 innleide konsulenter på heltid innen arkitektur, UX-design og utvikling.

SPK har ti tverrfaglige team som består av utviklere, arkitekter, designere og domeneeksperter fra forretningssiden. De tverrfaglige teamene inngår i fire produktområder, og har ansvar for hele livsløpet til applikasjonene deres. Teamene er med på å detaljere overordnede behov, de skriver kode og tester før de selv produksjonssetter. Teamene følger sine løsninger og sin kodebase over tid, er samlokaliserte (fysisk og digitalt) og er selvorganiserte. De fire produktområdene er: Pensjonsområdet, Betjening, Dataformidling og Premie.

Teknologi kompetanse for de ulike rollene:

– Frontend: React/redux, Typescript, Node, Webpack, CSS
– Frontend Eksterne: Material UI, EPIserver CMS
– Backend: REST, Java, Kotlin, Spring, Spring batch, Spring Boot, Hibernate, SQL.
– Miljø/verktøy: Docker, Jenkins, Rundeck, Git, Maven

Personlige egenskaper:

– Du er engasjert og nysgjerrig og stiller spørsmål når du ikke forstår/er usikker på om du har forstått.
– Du motiveres av å lære og anvende ny kunnskap til å gjøre forbedringer for teamet og løsningene våre.
– Du er flink til å dele kunnskap med andre og bruker andres kunnskap til å videreutvikle deg selv.
– Du er åpen og liker godt å samarbeide med andre.
– Du trives med å jobbe i et tverrfaglige team, hvor det legges vekt på så vel teamarbeid som selvstendighet.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: