fbpx

Vi søker frontend utviklere til langvarig oppdrag for Norsk Helsenett!

NHN har behov for to konsulenter som skal stå for produktutviklingsdialog og videreutvikling/forvaltning av Yrkesdoseregisteret (for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og utvikling av Nettsider i Umbraco (for Eldreombudet).
Det er behov for konsulenter med god erfaring fra arbeid med front-end utvikling basert på grafiske skisser. Det er nødvendig med front-end kompetanse innen razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Det vil også lagt vekt på god kompetanse innen webutvikling med ASP.NET Videre er det en fordel at konsulentene har erfaring med CMS utvikling. I tillegg er det ønskelig med kompetanse innen Umbraco-utvikling.

Rolle: Frontend utvikler
Kompetansekrav:
– Konsulentene skal ha minimum 1 års dokumentert arbeidserfarings innen front-end utvikling.
– Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
– Konsulentene skal ha attester/ referanser fra tilsvarende prosjekter / leveranser.

Evalueringskrav:
– Relevant erfaring fra offentlig virksomhet. – Erfaring fra tidligere relevante leveranser. – Relevante utdannelse, kurs, sertifiseringer, etc. – Konsulenten bør ha omfattende dokumentert arbeidserfaring innen front-end utvikling, herunder: Razor, css, css preprossering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Responsivt design, utvikling mot ulike browsere.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: