Senior testansvarlig søkes til spennende oppdrag for Skatteetaten!


Søknadsfrist: Snarest
Oppstart: 01.05.2022
Varighet: 31.12.2022 (opsjon til 31.12.2024)
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk
Lokasjon: Trondheim/Oslo
Onsite/remote: Mest onsite, muligheter for remote

Heisann!

Vi søker en senior testansvarlig til langvarig oppdrag for Skatteetaten!

Denne rollen har ansvaret for at leveransene fra teamet holder god nok kvalitet, og er tilstrekkelig testet. Denne ressursen må være testfaglig sterk, med kompetanse og erfaring som testansvarlig. Vedkommende skal følge opp at leveransene testes med riktig innsats på riktig nivå. Vedkommende behøver ikke være utførende på all testingen selv. For eksempel vil enhetstester typisk skrives av utviklere, mens funksjonell testing og brukertesting kan utføres med bistand fra andre ressurser. Det er imidlertid en fordel og ønskelig at testansvarlig har en teknisk profil, og er i stand til å være utførende på teknisk testing på alle deler av stacken. Spesielt vil det være viktig å få automatisert så mye av testene som mulig, og testansvarlig vil være sentral i kost/nytte-vurderingene rundt dette. Testansvarlig vil også ha ansvar for testing av ikke-funksjonelle krav som ytelse, robusthet, etc. Bestillinger og administrasjon av testdata, testmiljøer etc vil typisk også ligge til denne rollen, så vel som integrasjonstesting mot eksterne parter.

Kravene som rollen Testansvarlig vil evalueres på er:
– Testfaglig kompetanse
– God teknisk kompetanse, helst høyere utdanning innen informatikk eller tilsvarende
– Praktisk erfaring med utvikling og vedlikehold av automatisering av tester, fortrinnsvis ved bruk av verktøy som Cucumber, WireMock, Postman, Gatling o.l.
– Praktisk erfaring med oppsett og utførelse med test av ikke-funksjonelle krav
– Erfaring fra Java-prosjekter med komplekse integrasjoner
– Erfaring fra prosjekter som benytter smidig utviklingsmetode og testdrevet utvikling, med tett dialog med utvikler og andre fagkompetanser
– Gode muntlige og skriftlige kommunikasjons- og formidlingsevner i norsk, og gode samarbeidsevner
– Det er en fordel å ha bakgrunn som utvikler
– Erfaring med løsninger på Microsoft Azure eller andre tilsvarende skyplattformer er en fordel

Kan dette være aktuelt for deg?

Send følgende på Stian@norway-consulting.no<mailto:Stian@norway-consulting.no>:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Stian Fredriksen
Sourcing Specialist, Norway Consulting AS

Mobil: +47 920 72 723
Email: Stian@norway-consulting.no<mailto:Stian@norway-consulting.no>

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV