fbpx

Teamene i produktområde Familie videreutvikler produkter for å effektivisere og forbedre saksbehandlingsprosessene på familieytelsene. Oppdraget vil bestå av både nyutvikling, og drift på eksisterende løsninger.

Hovedoppgaven vil være produktutvikling i tverrfaglig produktteam:
– Back-end eller fullstack
– Kontinuerlig utvikling og forbedring av teamets løsninger/produkter
– Bidra til at vi utvikler en endringsdyktig arkitektur
– Sammen med teamet sørge for korte feedbacksløyfer for brukerne og kontinuerlig levering av brukerverdi
– Bidra i videreutvikling av våre løsninger og applikasjoner på familieområdet
– Bidra til å videreutvikle rammeverk for kontinuerlig integrasjon/deploy og tilhørende testinfrastruktur
– Bidra til å opprettholde og forbedre et sterkt fagmiljø innenfor teamets domene Oppdraget byr på faglige utfordringer og muligheter til å videreutvikle sentrale IT-løsninger for Arbeids- og velferdsetaten

Krav til kompetanse:
Positivt med erfaring innenfor områder som understøtter:
– manuelle og automatiserte prosesser for vedtaksbehandling/saksbehandling
– integrasjon og sikkerhet
– Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master- eller bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring
kan erstatte manglende utdanning
– Erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlig leveranser
– Ha jobbet med relevant Java og Javascript-utvikling de siste par årene som back end eller full stack utvikler
– Kvalitetsbevisst i forhold til koden som leveres med hensyn til modellering (DDD), «clean code», overvåking og testing
– Erfaring med å jobbe basert på smidige metoder
– Erfaring med Kubernetes/nettskyplattformer (AWS/GCP og/eller Azure)
– Erfaring fra DevOps, kontinuerlige leveranser
– Erfaring fra hendelsesstyrt arkitektur
– Erfaring med datamodellering, informasjonssystem og databaser
– Erfaring fra informasjonsarkitektur tilpasset store smidige prosjekter
– Kunnskap om standarder, krav og felleskomponenter for offentlig sektor
– Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam
– Gode norskkunnskaper

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: