fbpx
Vi søker en infrastruktur-arkitekt til Kriminalomsorgen. Kunden holder til i Horten, men kan vurdere å ta inn noen som må jobbe remote. Kriminalomsorgen står foran personellutskiftinger og har samtidig store oppgraderingsprosjekter og et pågående prosjekt for innføring av et nytt og moderne etatssystem. Dette er en del av en større digitaliseringssatsing hvor ulike system og komponenter utveksler data og informasjon.Infrastrukturarkitekten skal inngå som særlig støtte til IT-direktørens arbeid knyttet til strategisk, taktisk og ikke minst operativ videreutvikling av Seksjon Fellestjenester:
– Rådgi og kvalitetssikre daglige prioriteringer av driftsfunksjonens produktkø i tråd med strategiske og taktiske målsettinger, herunder et særlig ansvar for å følge opp operasjonelle tiltak som ivaretar sikker og stabil drift
– Bistå i anskaffelser, ansettelser og omprioriteringer som sikrer relevant kompetanse- og kapasitetsdekning i driftsfunksjonen
– Utarbeide, kvalitetssikre og godkjenne arkitektur og design av IKT-infrastrukturløsninger i tråd med strategiske målbilder
– Bistå arbeidet med hensiktsmessig reorganisering av driftsfunksjonen på kort- og mellomlang sikt i tråd med strategiske og smidige prinsipper
– Rådgi beslutninger knyttet til målbilder og veikart innen infrastruktur og IKT sikkerhet basert på pågående strategiske initiativ
– Rådgi og prosjektere nødvendige infrastukturanskaffelser, budsjettfremlegg, innføringsprosjekter og kompetanseutviklingsplaner i tråd med strategiske transisjonsplaner
– Rådgi Kriminalomsorgens IKT ledergruppe i tråd med strategiske mål og påse at fremtidens løsninger og prioriteringer er bærekraftige og kosteffektive
– Fasilitere arbeid med sourcingstrategi i tråd med strategiske målbilder

Rolle: Arkitekt

Kompetansekrav:
– høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå på bachelor- eller mastergradsnivå
– minimum 5 års erfaring med kompleks teknologiarkitektur, fortrinnsvis i større organisasjoner
– relevant erfaring med å utarbeide strategiske målbilder, design og implementasjon av arkitektur for IKT-infrastruktur
– dokumentert kjennskap til prinsipper for skystrategi og bruk av nasjonale skyløsninger
– dokumentert kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) “Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet»
– meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Du bør også ha erfaring fra ett eller flere av områdene under:
– personalledelse, fortrinnsvis av driftsmiljø
– utvikling av fellesløsninger og nasjonale tjenester
– identitets- og tilgangsløsninger
– kjennskap til utvalgte teknologier; som for eksempel:
*Citrix-porteføljen
*Azure-porteføljen
*Netscaler (SDX/ADC)
*Storefront
*WEM
*Brannmur og nettverk
*Active Directory

Høres dette interessant ut?

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: