Senior UX- og konseptutvikler til NRK Sport!


Søknadsfrist: Snarest, senest 03.06.2022
Oppstart: Snarest, senest 15.08.2022
Varighet: Til 31.08.2022 i første omgang
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk/skandinavisk
Lokasjon: Oslo
Onsite/remote: Onsite med mulighet for hjemmekontor

For NRK Sport søker vi nå etter en erfaren og dyktig UX designer til et langvarig oppdrag.
Er du glad i sport og har lyst til å bidra til å gjøre NRK Sport sine sendinger enda bedre? Da er dette oppdraget perfekt for deg!
NRK Sport trenger din bistand

Teamet du går inn har i oppdrag å tenke nytt når det kommer til å bruke studio og regikontroll for NRK Sport. Ønsket sluttresultat er et studio og en regikontroll som svarer på sporten sine nåværende og fremtidige behov. Stillingen vil inneholde arbeid med noen av de viktigste arbeidsflytene for NRK – i kjernen av samfunnsoppdraget til NRK. Noen av gevinsthypotestene vi jobber etter er:

· Forbedret arbeidsflyt i flyt i studioet‏‏‎‪‎‪‪‪‎‪‎‏‏‪‏‪‪‪‏‏
· Skape større grad av produksjons-autonomi gjennom å redusere avhengigheter til andre avdelinger
· Større grad av fleksibilitet til å produsere innhold

Blant annet vil arbeidsoppgavene dine bestå av:

* Prosessledelse – Fasilitering av workshops og andre kreative prosesser.
* Brukerinnsikt – Fasilitere intervjuer med brukere som har direkte eller indirekte interesse inn mot oppdraget
* Konseptarbeid – Sammen med teamet utarbeide et konsept som svarer på sporten sine behov.
* Prototyping og brukertesting – Lede og fasilitere prosesser for prototyping og brukertesting
* Tjenestedesign – Lede og fasilitere prosesser knyttet opp mot tjenestedesignaspektet i oppdraget.

Kan dette være aktuelt for deg?

Send følgende på Henrik@norway-consulting.no: 
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Henrik Tufte
Sourcing Specialist, Norway Consulting AS

Mobil: +47 900 95 685
Email: Henrik@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV