fbpx

For NRK Sport søker vi nå etter en erfaren og dyktig UX designer til et langvarig oppdrag.
Er du glad i sport og har lyst til å bidra til å gjøre NRK Sport sine sendinger enda bedre? Da er dette oppdraget perfekt for deg!
NRK Sport trenger din bistand

Teamet du går inn har i oppdrag å tenke nytt når det kommer til å bruke studio og regikontroll for NRK Sport. Ønsket sluttresultat er et studio og en regikontroll som svarer på sporten sine nåværende og fremtidige behov. Stillingen vil inneholde arbeid med noen av de viktigste arbeidsflytene for NRK – i kjernen av samfunnsoppdraget til NRK. Noen av gevinsthypotestene vi jobber etter er:

· Forbedret arbeidsflyt i flyt i studioet‏‏‎‪‎‪‪‪‎‪‎‏‏‪‏‪‪‪‏‏
· Skape større grad av produksjons-autonomi gjennom å redusere avhengigheter til andre avdelinger
· Større grad av fleksibilitet til å produsere innhold

Blant annet vil arbeidsoppgavene dine bestå av:

* Prosessledelse – Fasilitering av workshops og andre kreative prosesser.
* Brukerinnsikt – Fasilitere intervjuer med brukere som har direkte eller indirekte interesse inn mot oppdraget
* Konseptarbeid – Sammen med teamet utarbeide et konsept som svarer på sporten sine behov.
* Prototyping og brukertesting – Lede og fasilitere prosesser for prototyping og brukertesting
* Tjenestedesign – Lede og fasilitere prosesser knyttet opp mot tjenestedesignaspektet i oppdraget.

Høres dette interessant ut?

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan dersom du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: