fbpx

Digitaliseringsdirektoratet søker DevOps utviklere til to forskjellige konsulentoppdrag

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend og 1 DevOps-utvikler med spisskompetanse på frontend. Utviklerene vil primært jobbe på team for Altinn 3.0. Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling, samt understøtte funksjonalitet for leveranser innenfor livshendelsen løsningene.

For å opprettholde framdrift i dette arbeidet er vi avhengige av å supplere intern kapasitet med konsulentkapasitet. Merk at konkurransen er på 2 konsulentoppdrag, ikke ett oppdrag for et team på 2 personer. Konsulentene vil inngå i Team for Altinn 3, og vil jobbe med utvikling av funksjonalitet innenfor ulike løsninger på Altinn 3 plattformen. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at innleide konsulenter må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift.

Arbeidsoppgaver:
– Utvikling – den ene stillingen primært back-end, den andre stillingen primært frontend
– Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
– Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
– Delta i analyse og spesifikasjon av features
– Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen
– I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Rolle: DevOps utvikler/Fullstack utvikler

Kompetansekrav:
– God erfaring med utvikling av enten backend eller frontend eller begge deler. Må ha god kompetanse innenfor områdene .NET, React/Redux
– God erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
– Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team
– God kjennskap til offentlig sektor og Altinn

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: