Digitaliseringsdirektoratet søker DevOps utviklere til to forskjellige konsulentoppdrag


Søknadsfrist: 02.09.2022
Oppstart: uke 37
Varighet: Langvarig
Lokasjon: Oslo/Brønnøysund/Leikanger
Onsite/remote: Onsite
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend og 1 DevOps-utvikler med spisskompetanse på frontend. Utviklerene vil primært jobbe på team for Altinn 3.0. Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling, samt understøtte funksjonalitet for leveranser innenfor livshendelsen løsningene.

For å opprettholde framdrift i dette arbeidet er vi avhengige av å supplere intern kapasitet med konsulentkapasitet. Merk at konkurransen er på 2 konsulentoppdrag, ikke ett oppdrag for et team på 2 personer. Konsulentene vil inngå i Team for Altinn 3, og vil jobbe med utvikling av funksjonalitet innenfor ulike løsninger på Altinn 3 plattformen. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at innleide konsulenter må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift.

Arbeidsoppgaver:
– Utvikling – den ene stillingen primært back-end, den andre stillingen primært frontend
– Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
– Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
– Delta i analyse og spesifikasjon av features
– Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen
– I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Rolle: DevOps utvikler/Fullstack utvikler

Kompetansekrav:
– God erfaring med utvikling av enten backend eller frontend eller begge deler. Må ha god kompetanse innenfor områdene .NET, React/Redux
– God erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
– Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team
– God kjennskap til offentlig sektor og Altinn

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV