Norsk Helsenett søker to erfarne konsulenter med EpiServer/Optimizely kompetanse


Søknadsfrist: 30.09.2022
Oppstart: 17.10.2022
Varighet: 31.12.2023 + forlengelse (6+6 mnd)
Lokasjon: Oslo/Remote
Onsite/remote: Hybrid
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

For Norsk Helsenett søker vi to erfarne konsulenter med EpiServer kompetanse, som skal være med i prosjektet for å løfte FNSP over fra Sharepoint til EpiServer. Konsuletene vil inngå i FNSP sitt prosjektteam.

FNSP er en plattform for de åpne nettsidene til alle helseforetakene (sykehusene, mm.) i Norge. FNSP er utviklet i Sharepoint 2016, men migreringen til Episerver er nå i gang. Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Tilbudte konsulent skal ha relevant utdannelse på høgskole -/universitetsnivå, lang erfaring (10 års erfaring) kan kompenseres for manglende utdanning.
– Tilbudte konsulen skal ha relevant erfaring med .NET.
– Tilbudte konsulent skal ha relevant erfaring med Azure.
– Tilbudte konsulent skal ha relevant erfaring med Git.
– Tilbudte konsulent skal ha minimum 3 års erfaring som utvikler.

Evalueringskrav:
– Konsulenten bør ha erfaring med EpiServer /Optimizely.
– Konsulenten bør ha erfaring med React.
– Konsulenten bør ha erfaring med OWASP.
– Konsulenten bør ha erfaring med Azure Devops.
– Konsulenten bør ha kompetanse på universell utforming og WCAG
– Konsulenten bør ha erfaring med smidig utviklingsmetodikk og jobbe i team.

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV