fbpx

For Norsk Helsenett søker vi to erfarne konsulenter med EpiServer kompetanse, som skal være med i prosjektet for å løfte FNSP over fra Sharepoint til EpiServer. Konsuletene vil inngå i FNSP sitt prosjektteam.FNSP er en plattform for de åpne nettsidene til alle helseforetakene (sykehusene, mm.) i Norge. FNSP er utviklet i Sharepoint 2016, men migreringen til Episerver er nå i gang. Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Tilbudte konsulent skal ha relevant utdannelse på høgskole -/universitetsnivå, lang erfaring (10 års erfaring) kan kompenseres for manglende utdanning.
– Tilbudte konsulen skal ha relevant erfaring med .NET.
– Tilbudte konsulent skal ha relevant erfaring med Azure.
– Tilbudte konsulent skal ha relevant erfaring med Git.
– Tilbudte konsulent skal ha minimum 3 års erfaring som utvikler.

Evalueringskrav:
– Konsulenten bør ha erfaring med EpiServer /Optimizely.
– Konsulenten bør ha erfaring med React.
– Konsulenten bør ha erfaring med OWASP.
– Konsulenten bør ha erfaring med Azure Devops.
– Konsulenten bør ha kompetanse på universell utforming og WCAG
– Konsulenten bør ha erfaring med smidig utviklingsmetodikk og jobbe i team.

Høres dette interessant ut? Da ser vi frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: