fbpx

Norsk Helsenett har behov for en UI-designer som kan skape verdi i feltet mellom interaksjonsdesign og grafisk design, når vi nå skal bygge et nytt designsystem for FNSP. Designsystemet bygges fra bunnen basert på dagens designsystem (design.fnsp.no), kombinert med nytt nasjonalt profilprogram for helseforetakene. Designsystemet må gi foretakene fleksibilitet til å ivareta behov for funksjonalitet og identitet som sykehus, apotek eller organisasjon. Likevel må det forbli enkelt å vedlikeholde over tid for FNSP som nettstedsplattform.

Som UI-designer, vil arbeidsoppgavene dine blant annet innebære:
– å etablere nytt designsystem
– via designsystemet sørge for helhetlig uttrykk
– å utvikle gjenbrukbare regler og elementer i tråd med høye krav til universell utforming
– å utarbeide og videreutvikle visuelle elementer og profil
– å bidra med designkompetanse i tverrfaglige diskusjoner
– å gi sidemaler og komponenter ny utforming med utgangspunkt i dagens innhold og funksjonalitet
Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Absolutte krav:
– Konsulenten må ha relevant utdannelse innen design, på høyskole-/universitetsnivå (minimum bachelornivå), eller lang (over 10 år) relevant erfaring
– Konsulenten må ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring som UI-designer.
– Konsulenten må ha kunnskap om designsystem og hvordan det henger sammen.
– Konsulenten må ha erfaring fra innholdsdrevet design og utvikling.
– Konsulenten må ha erfaring med brukersentrert design og brukertesting.
– Konsulenten må ha god kunnskap om og erfaring med universell utforming og tilgjengelighetskrav, og hvordan man oppfyller kravene i praksis.
– Konsulenten må ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.

Bistanden skal utføres i Oslo. Det vil være mulighet for arbeid fra hjemmekontor, men konsulenten må være tilgjengelig for å jobbe fra Kundens lokaler i Oslo ved behov.

Ser fram til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: