fbpx

For Statens vegvesen søker vi en senior prosjektleder med erfaring fra sikkerhet og gjerne offentlig sektor.

Divisjon IT i Statens vegvesen skal videreføre et prosjekt internt benevnt som: Økt leveranseansvar inn mot automasjonsnett og VTS i Statens vegvesen. Målet er å levere et økt tjenestetilbud når det gjelder teknisk forvaltning og drift av etatens infrastruktur på vegtrafikksentralene og i automasjonsnettene.

Vegtrafikksentralene er definert som en kritisk funksjon for samfunnet. For å sikre dette skal det gjennomføres en rekke tiltak.

Statens vegvesen har behov for en prosjektleder som skal bistå med å gjennomføre følgende:

– lede, planlegge og gjennomføre prosjektet
– formidle fagkunnskap til, og bygge kompetanse hos, andre deltakere i prosjektet
– kartlegge krav og behov
– kartlegge nåsituasjonen
– utarbeide målbilder
– utføre GAP-analyser
– gjennomføre tiltak som bringer nåsituasjonen nærmere målbildet

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha detaljert kjennskap til de krav og føringer som gjelder for IKT-sikkerhet for samfunnskritiske funksjoner, herunder Sikkerhetsloven.
– Konsulenten må ha detaljert kunnskap til NSM grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
– Ingen kjente forhold står i veien for at konsulenten kan sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig
– Ha kompetanse på den type teknologi som benyttes ute i vegobjektene (for eksempel automasjon, video, telefoni, PLS, OPC og SCADA/toppsystemer)
– Oppdragets art vil kreve at konsulenten er analytisk, kreativ, pragmatisk og resultatorientert
– Problemstillingene i prosjektet er basert på en komplisert infrastruktur. Konsulenten må ha gode pedagogiske evner slik at problemstillinger i prosjektet kan formidles på en måte som gjør de forståelig for personer uten kjennskap til det konkrete området som prosjektet omhandler
– Være dyktig på kommunikasjon og rådgivning opp mot toppledelse og interessenter
– Svært gode skriftlige og muntlige formidlingsevner (på norsk)
– Erfaring med prosjektledelse i offentlig sektor inkludert oppfølging av fremdrift, utarbeidelse av prosjektplaner og prosjektmetodikk -Prince 2 eller tilsvarende
– Ikke ha noen habilitetsutfordringer med å representere oppdragsgiverens interesser ovenfor mulige leverandører
– Ha minimum 10 års erfaring som prosjektleder
– Ha bred teknisk kompetanse og erfaring innenfor IKT infrastruktur og operativ drift
– Ha hatt ansvar for gjennomføring av store IKT-infrastrukturprosjekter

Høres dette spennende ut? Da gleder vi oss til å høre fra deg!

Ikke nøl med å kontakte Johan om du har spørsmål, eller søk på stillingen direkte via skjemaet nedenfor.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: