Teamleder søkes til oppdrag innen Bank & finans


Søknadsfrist: 22.11.2022
Oppstart: 01.12.2022
Varighet: 31.10.2023 + mulig forlengelse
Lokasjon: Drammen
Onsite/remote: Primært onsite
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

For en bank & finans kunde har vi behov for 1-2 teamledere.

Som teamleder er det ønskelig at du har erfaring med smidig metodikk og endringsstyring. Du skal holde oversikt over teamets aktiviteter og prioriteringer og rapportere fremdrift. Viktige egenskaper du har er evnen til å ivareta god kommunikasjon mellom alle interessenter samt være god til å fasilitere møter og diskusjoner. Du bør ha erfaring med teamledelse knyttet til komplekse tekniske løsninger.

Dialog med leverandøren foregår på engelsk og du må derfor være god i både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Hovedoppgaver
– Lede teamet i henhold til smidig metodikk
– Gjøre løpende prioritering av oppgaver sammen med teamet
– Sikre effektive prosesser og god informasjonsflyt
– Inspirere og motivere teamet
– Fasilitere møter og diskusjoner
– Avdekke og strukturere brukernes behov
– Kvalitetssikring og nyttestyring
– Rapportere framdrift i intern styringsstruktur i henhold til gjeldende krav og forventninger

Rolle: Teamleder

Kompetansekrav:
– erfaring med smidig metodikk og ledelse av smidige utviklingsteam
– erfaring fra større utviklingsprosjekter
– erfaring med behovsanalyse og strukturering av behov
– erfaring med bruk av Jira, Confluence og Git
– God forståelse for komplekse tekniske løsninger og integrasjoner
– Evne til å drive frem omforente løsninger og prioriteringer der det er mange interesser involvert
– Gode norsk- og engelsk- kunnskaper

Det er ønskelig med:
– erfaring fra komplekse tekniske løsninger, gjerne innenfor offentlig/bank/finans
– relevante sertifiseringer

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV