(Utløpt)For Statens Vegvesen søker vi en Testleder!


Søknadsfrist: 08.12.2022
Oppstart: Januar 2023
Varighet: 1 år
Stillingsprosent: 100 %
Språk: Norsk
Lokasjon: Drammen
Onsite/remote: Onsite

Statens vegvesen har behov for Testleder bistand i forbindelse med en rekke initiativer hos blant annet divisjon Drift og vedlikehold og divisjon Utbygging.

Bistanden går ut på å ta ansvar for Kundens løpende testaktiviteter i prosjektene.

Arbeidsoppgaver:
– Utarbeide og operasjonalisere teststrategi/planer
– Organisere krav og tester i Jira Xray
– Bistå i arbeidet med brukerhistorier og akseptansekriterier
– Planlegge, lede og dokumentere Kundens testaktiviteter sammen med prosjektenes fagressurser
– Identifisere områder for testautomatisering
– Gjennomføre teknisk testing ved behov og kapasitet
– Konsulenten kan benyttes i andre prosjekter ved behov

Kan dette være aktuelt for deg?

Send følgende på stian@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Stian Fredriksen
Sourcing Specialist, Norway Consulting AS

Mobil: +47 920 72 723
Email: stian@norway-consulting.no