fbpx

Erfaring med forbedring av sikkerheten i større selskaper? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Har du lyst til å jobbe med forbedringsarbeid av sikkerheten i et selskap innen infrastruktur?

For et stort selskap innen infrastruktur søker vi en sikkerhetsressurs for bistand til å drive forbedringsarbeidet.  Prosjektet skal forbedre nåværende tekniske løsninger, prosesser og tjenestemodell med fokus på gjennomføring av identifiserte tiltak, før en eventuell vurdering om å lage beslutningsgrunnlag om fremtidig alternative strukturer.

 

Rollen innebærer blant annet:

– Prosessledelse og spesialistroller for å ivareta og levere på tekniske og prosessmessige prosjektoppgaver for å ivareta forbedringsområdene.

– Det kan være aktuelt å bistå medarbeidere med operative oppgaver for å frigjøre kapasitet hos ansatte til å ivareta prosjektoppgaver.

– Oppfølging av prosjektplan og rapportering.

– Det skal utarbeides prosjektplan for 2024 for prosjektet Neste generasjon SOC.

 

Etterfølgende prosjektfase innebærer videre kontinuerlig forbedring av eksiterende SOC kapabiliteter, eller anskaffelse av ny ekstern SOC avtale, der en eventuell anskaffelse i så fall forventes i 2024.

 

Kompetansekrav som er nødvendig for rollen:

– Erfaring fra offentlig virksomheter.

– Erfaring og god kjennskap til Security Operations Center.

– Erfaring og god kjennskap til moderne beskyttelseskapabiliteter, deteksjon og hendelseshåndtering.

– Erfaring og god kjennskap til roller og – samarbeidsmodeller for beskyttelse, deteksjon og håndteringsevne, samt erfaring med etablering av dette.

– Erfaring og god kjennskap til loggbrønn

– God forståelse fra industrier med IT og OT infrastrukturer.

 

Høres dette spennende ut? I så fall gleder vi oss til å høre fra deg!

Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

 

 

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: