fbpx

For Brønnøysund registrene søker vi 5 utviklere fordelt på to team; «Våpenregisteret» og «Rett fra start».

Kontoret er enten i Oslo eller Brønnøysund. Det må belages 3-4 turer til Brønnøysund ila oppdraget, med 5 dager der. Kostnader for dette dekkes.

For alle rollene er det et krav at man blir autorisert for graderingsnivå BEGRENSET etter sikkerhetsloven.

Se beskrivelse av hver enkelt rolle under;

 

Frontend til «Våpenregisteret» (JavaScript, TypeScript, React.js, Next.js):
Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister.

Oppstart: 6. – 20.3.2023, senest 11.4.2023.
Varighet: 1 år + forlengelse

Arbeidsoppgaver:
– Design og utvikling av løsninger for digital våpenforvaltning i produktteamet     som jobber med nytt våpenregister hos Brønnøysundregistrene
– Samarbeid med Politiets IT-tjeneste for integrasjoner med deres løsninger
– Samarbeid med Politidirektoratet rundt krav og løsninger på disse

Ønsket kompetansekrav:
– Minimum 3 års utdannelse innenfor informasjonsteknologi
– Minimum 3 års dokumentert erfaring som frontend utvikler fra større IT-       prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet
– Erfaring i utvikling av Javascript og/eller Typescript applikasjoner
– Erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner
– Konsulenten skal kunne dokumentere minimum 1 års erfaring med utvikling med rammeverk som React, Nextjs
– Erfaring med utvikling applikasjoner som ivaretar universell utforming, responsivt design, WCAG krav og WAI-ARIA prinsipper
– Erfaring med bruk av Rest API og bruk av OAuth2 som autentiseringsmekanisme

 

Fullstack til «Våpenregisteret» (Java, Kotlin, Cloud m.m):
Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister.

Oppstart: 6. – 20.3.2023, senest 11.4.2023.
Varighet: 1 år + forlengelse

Arbeidsoppgaver:
– Design og utvikling av løsninger for digital våpenforvaltning i produktteamet som jobber med nytt våpenregister hos Brønnøysundregistrene
– Samarbeid med Politiets IT-tjeneste for integrasjoner med deres løsninger
– Samarbeid med Politidirektoratet rundt krav og løsninger på disse

Ønsket kompetansekrav:
– Minimum 3 års utdannelse innenfor informasjonsteknologi
– Relevant dokumentert erfaring fra arbeid som backend- og/eller frontend-utvikler basert på Java/Kotlin og/eller Javascript/Typescript.
– Relevant kompetanse på utvikling, herunder kompetanse på systemdesign, systemarkitektur, mikrotjenester, modellering, programmering, automatisert testing, optimalisering og feilsøking.
– Relevant kompetanse på smidig systemutviklingsmetodikk og testdrevet utvikling, deriblant kompetanse på verktøy for kontinuerlig integrasjon, bygging, automatisert testing, parprogrammering, kodegjennomgang, ytelsestesting, versjonsstyring og dokumentasjon.
– Erfaring med utvikling av løsninger på Sky-plattform med bruk av Docker, kubernetes/Openshift.
– Erfaring med utvikling av mikrotjenester, event-drevet arkitektur og bruk av rammeverk som Spring Boot, eller tilsvarende.
– Erfaring med Relasjonsdatabaser, dokumentdatabaser, eventstrømløsninger, som PostgreSQL, Elasticsearch, Kafka og kan vurdere når teknologien er hensiktsmessig.
– Relevant erfaring med frontend utvikling med bruk av f.eks. HTML5, Javascript/Typescript, CSS og React/NextJS.
– Erfaring med testdrevet utvikling med på frontend og backend
– Erfaring med bygging av frontend-løsninger basert på WCAG standarden og WAI-ARIA prinsippene.

 

Backend til «Rett fra start» (React, Next.js, JavaScript, TypeScript, Java, C# og .Net):
Fullstack utvikler skal utvikle løsning med brukerflate i Altinn 3.0 / Altinn Studio, og med integrasjoner mot andre systemer.

Oppstart: 06. – 20.03.2023.
Varighet: 10 måneder, med mulig forlengelse ytterligere 3 måneder av gangen, totalt 6 måneder.
Språk: Norsk, muntlig Dansk eller Svensk kan gå.

Arbeidsoppgaver:
– Programvaredesign
– Programmering
– Integrasjon av systemkomponenter
– Dokumentasjon
– Kodegjennomgang

Ønsket kompetansekrav:
– Konsulenten har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi
– Konsulenten har minimum 1 års dokumentert erfaring som backend utvikler fra større IT-prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet
– Konsulenten kan minimum dokumentere 1 års relevant erfaring med React, Next.js, Javascript, Typescript, Java, C# og .Net
– Konsulenten har erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner, objektorientert programmering og Git som arbeidsverktøy
– Konsulenten skal ha kjennskap til headless CMS-systemer som Enonic XP
– Konsulenten har erfaring med bruk av Rest API, GraphQL og automatiserte tester
– Konsulenten har god kjennskap til integrering av interne søkemaskiner mot CMS

 

Fullstack utvikler til «Rett fra start» (React, Next.js, JavaScript, TypeScript, C#, Java, .Net):
Fullstack utvikler skal utvikle løsning med brukerflate i Altinn 3.0 / Altinn Studio, og med integrasjoner mot andre systemer.

Oppstart: 06. – 20.03.2023.
Varighet: 10 måneder, med mulig forlengelse ytterligere 3 måneder av gangen, totalt 6 måneder.
Språk: Norsk, muntlig Dansk eller Svensk kan gå.

Arbeidsoppgaver:
– Programvaredesign
– Programmering
– Integrasjon av systemkomponenter
– Dokumentasjon
– Kodegjennomgang

Ønsket kompetansekrav:
– Konsulenten har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi
– Konsulenten har minimum 2 års dokumentert erfaring som fullstack utvikler fra større IT-prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet.
– Konsulenten har relevant kompetanse på utvikling, herunder kompetanse på systemdesign, systemarkitektur, mikrotjenester, modellering, programmering, automatisert testing, optimalisering og feilsøking.
– Konsulenten kan minimum dokumentere 1 års erfaring med frontend-teknologier som React, Next.js, Javascript, Typescript
– Konsulenten kan minimum dokumentere 1 års erfaring med teknologier som Java, C# og .Net
– Konsulenten har erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner, objektorientert programmering og Git som arbeidsverktøy
– Konsulenten har kjennskap til headless CMS-systemer som Enonic XP
– Konsulenten har erfaring med bruk av Rest API, GraphQL og automatiserte tester
– Konsulenten har god kjennskap til universell utforming og front-end rammeverk tilpasset SEO med server-side rendering. Eks. Next.js

 

Testutvikler, «Rett fra start»:
Testutvikler skal utvikle løsning med brukerflate i Altinn 3.0 / Altinn Studio, og med integrasjoner mot andre systemer

Oppstart: 06. – 20.03.2023.
Varighet: 10 måneder, med mulig forlengelse ytterligere 3 måneder av gangen, totalt 6 måneder.

Arbeidsoppgaver:
– Enhetstester, integrasjonstester
– Dokumentasjon
– Kodegjennomgang
– Testutvikling og testautomatisering
– Ytelsestesting

Ønsket kompetansekrav:
– Konsulenten har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi
– Konsulenten har minimum 1 års dokumentert erfaring med testutvikling og/eller testautomatisering fra større IT-prosjekter og kjenner til relevante verktøy og rammeverk som Cucumber, Gherkin, WebdriverIO, Cypress og/eller Selenium
– Konsulenten kan lese og forstå kode og har minimum 1 års praktisk erfaring fra utvikling og/eller testing av kode med React, Nextjs, Javascript, Typescript, Java
– Konsulenten har erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner, objektorientert programmering og Git som arbeidsverktøy
– Konsulenten har erfaring med ulike testmetoder, modellering, “clean code”, overvåkning, testverktøy og erfaring med automatiserte tester samt ytelsestester

Høres en av disse rollene spennende ut?

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt gjerne Johan om du har spørsmål til oppdragene.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: