fbpx

For en spennende kunde søker vi en Tech lead, med god utviklerkompetanse innen bl.a. Python og skyteknologier, til bygging av plattform. Har du dette, og i tillegg kunnskap om andre aktuelle språk og verktøy? Da håper vi at du vil lese videre!

 

Kundens beskrivelse av arbeidsoppavene og rollen:

“Vi ser etter en allsidig og kodenær Tech lead som kan bistå oss i arbeidet med å videreutvikle vår hub og sette teknologisk retning for plattformen og de ulike produktene. Du vil få overordnet ansvar for valg av arkitektur og teknologi, jobbe med løsningsarkitektur på tvers av produktene og bidra inn som utvikler der det trengs. Du vil jobbe tett sammen med produkteiere, utviklere og andre interessenter på tvers av produktteamene. Det er viktig at du er flink til å kommunisere og kan hjelpe produkteiere og teamet til å finne gode løsninger, bryte ned komplekse oppgaver og fasilitere gode diskusjoner og beslutningsprosesser.»

 

Du vil jobbe med en multitenant SaaS-løsning. De har en egenutviklet skyplattform som består av en rekke digitale produkter som digitaliserer de ulike stegene verdikjeden og sikrer datakvalitet. De har også en IoT-løsning for sanntidsovervåkning av kritisk infrastruktur.

 

Kundens tech stack per i dag:

• Språk og rammeverk: Python, React, Node.js, Typescript
• Lagring: PostgreSQL, PostGIS, Timescale, Azure Blob Storage
• Utviklerverktøy: Azure Devops (Boards, Repos, Pipelines, Artifacts), Azure Container
Registry, Unleash
• Monitorering: Grafana, Loki, Prometheus, Sentry, Clarity
• Autentisering/Autorisering: Keycloack, Azure Active Directory, Oauth2
• Plattform and infrastruktur: Azure Kubernetes Service, Docker, FluxCD, Kustomize, Azure
• Bicep, Cloudflare

 

Høres dette spennende ut?

Da ser vi frem til å høre fra deg!

Fyll ut skjemaet nedenfor, eller ta gjerne direkte kontakt med Johan dersom du har spørsmål til oppdraget.

 

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: