fbpx

HMS

Norway Consulting har rutiner for HMS og oppfyller de lovpålagte kravene. Alle de ansatte har tilgang til Norway Consulting sin HMS-håndbok, som er tilgjengelig ved å følge denne linken, hvor også rutiner for varsling og evt. avvik o.l. er opplyst om:

https://handbok.nho.no/handbok/norway-consulting-as

Obs! For å få tilgang til håndboken må du få opplyst felles brukernavn og passord, og dette vil opplyses om til ansatte i Norway Consulting ved å kontakte økonomisekretær Anita Lundtveit på Anita@www.norway-consulting.no eller +47 973 01 271, eller daglig leder Johan Lossius på Johan@www.norway-consulting.no eller +47 465 19 838.