fbpx

Forsikring: Guide for å bli selvstendig IT-konsulent i Norge

insurance it

Sikre deg med riktige forsikringer som frilanser eller selvstendig næringsdrivende

Forsikringer kan lett bli oversett når du kaster deg ut i livet som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Det er mye å tenke på når du starter din egen virksomhet, fra å finne kunder til å håndtere økonomi og regnskap. Likevel er forsikringer et viktig aspekt av din virksomhet som du ikke bør ignorere. Som frilanser har du ansvaret for å sikre deg de nødvendige forsikringene for å beskytte deg selv og din bedrift.

Når du er ansatt i en bedrift, er du som regel dekket av arbeidsgiverens yrkesskadeforsikring, som beskytter deg i tilfelle av en ulykke mens du er på jobb. Du er også automatisk dekket mot sykdom fra den første sykedagen. Men som frilanser må du selv håndtere disse forsikringene og beskyttelsen de gir.

Forsikringene du trenger som frilanser kan deles inn i to hovedkategorier: helse- og sykepengeforsikringer samt ansvarsforsikringer, også kjent som “tabbeforsikringer.”

Forsikringer tilgjengelige hos NAV

Hos NAV kan du tegne ekstra frivillig sykepengeforsikring for frilanser/selvstendig næringsdrivende og frivillig yrkesskadeforsikring.

Frivillig sykepengeforsikring for frilanser/selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du normalt rett til sykepenger fra den 17. sykdomsdagen. Dette gir deg en inntektssikkerhet på 80% av sykepengegrunnlaget. Men hvis du ønsker bedre helsefordeler enn det NAV tilbyr, kan du tegne en ekstra helseforsikring.

Velger du en ekstra helseforsikring fra NAV, har du tre dekningsgrader å velge mellom (satsene er per 2022):

  • 80 % dekning fra 1-16 sykedag – kostnad 2,2 % av inntekten
  • 100 % dekning fra 17 sykedag – kostnad 1,3 % av inntekten
  • 100 % dekning fra første sykedag – 9,5 % av inntekten

Vær også oppmerksom på at for selvstendig næringsdrivende er premiegrunnlaget basert på forventet næringsinntekt.

Hvis du er nylig etablert og ikke har tre års historikk, bruker de din dokumenterte næringsinntekt, som inkluderer kontrakter, innbetalt forskuddsskatt, budsjetter og lignende. Du kan benytte deg av denne forsikringen etter fire uker fra den datoen NAV mottok søknaden din. Hvis du blir syk før disse fire ukene er omme, får du bare 80% dekning fra den 17. sykedagen. Forsikringen følger kalenderåret, og premien beregnes årlig basert på inntektsinformasjonen som er tilgjengelig på høsten etter avsluttet regnskapsår. En annen fordel er at forsikringspremien er fradragsberettiget.

Frivillig yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og det samme gjelder deg hvis du driver et aksjeselskap og er den eneste ansatte. Selv om dette ikke er påkrevd for frilansere, kan det være lurt å vurdere yrkesskadeforsikring. Denne forsikringen beskytter deg mot yrkesskader, yrkessykdommer og dødsfall som kan oppstå i arbeidet ditt. Forsikringen dekker erstatning for utgifter, inntektstap og varige skader. Premien for yrkesskadeforsikring hos NAV er 0,4% av forventet årsinntekt, og den betales årlig. Du betaler imidlertid ikke premie for inntekt som overstiger 12 G. Vær oppmerksom på at du må melde fra til NAV om betydelige endringer i inntekt, slik at premien kan justeres.

Viktig å merke seg:

  • Hvis du har yrkesskadeforsikring og blir offer for en yrkesskade, har du rett til å få dekket advokatutgifter i forbindelse med erstatningsprosessen.

Ansvarsforsikring

En annen type forsikring som du bør vurdere, er en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring beskytter deg mot erstatningsansvar du kan pådra deg som selvstendig næringsdrivende. Dette kan være svært nyttig hvis du ved et uhell forårsaker skade på eiendom eller personer mens du jobber.

Hva skjer den dagen du river ned et fullt serverrack ute hos kunden og står der med en regning på flere hundre tusen kroner? Eller om du endrer kundens backup-kjøringer ved et uhell, slik at kunden ikke får sikret dataene sine, og du blir erstatningsansvarlig?

Det er ikke et krav om at du må ha denne type forsikring, men det kan redde deg ut av en økonomisk katastrofe om du skulle være uheldig å forårsake skade på eiendom eller personer i arbeidet ditt. Slike forsikringer finner du hos de fleste forsikringsselskapene våre, og innholdet i dem varier noe. De fleste lar deg også tilpasse denne forsikringen etter hvilken bransje du arbeider i, slik at du får en mer skreddersydd løsning.

Eksempler på forsikringspakker fra forskjellige forsikringsselskaper

Gjensidige:

  • Enkelt Liv: Denne forsikringspakken inkluderer fire ulike dekninger, inkludert livsforsikring, ulykkesforsikring, behandlingsforsikring og alvorlig sykdomsforsikring.
  • Ansvarsforsikring for IT-bedrifter: Denne forsikringen tilbyr tre viktige ansvarsdekninger for IT-konsulenter: bedriftsansvar, produktansvar og formuesansvar.

If:

  • Profesjonsansvarsforsikring: Denne forsikringen er tilpasset rådgivere, designere og prosjekteringskonsulenter, inkludert IT-konsulenter. Den kan tilpasses med flere tilleggsdekninger, som for eksempel bruk av drone eller solidaransvar i prosjekter.

  • Personforsikring for selvstendig næringsdrivende: Tilgjengelig i tre varianter, inkludert grunndekning, standarddekning og anbefalt dekning. Grunndekningen omfatter yrkesskadeforsikring og sykeavbruddsforsikring, mens standard- og anbefalt dekning gir mer omfattende beskyttelse som inkluderer personalforsikring, helseforsikring og reiseforsikring.

Trygg:

  • Sykeavbruddsforsikring: Denne forsikringen dekker virksomhetens tap i tilfelle at du blir sykemeldt. Den har ingen egenandel, og du kan tilpasse karenstid og utbetalingsperiode.

  • Behandlingsforsikring: Gir deg rask tilgang til helsehjelp, inkludert behandling eller operasjon på private sykehus innen 14 dager. Grunnforsikringen kan utvides med moduler som fysioterapi og psykolog.

Husk at det kan være lurt å kontakte flere forsikringsselskaper for å sammenligne tilbud og finne den forsikringspakken som passer best for din virksomhet. Å ta ansvar for riktig forsikringsdekning som frilanser eller selvstendig næringsdrivende kan gi deg den nødvendige tryggheten og beskyttelsen du trenger for å fokusere på din karriere uten bekymringer. Planlegg for fremtiden og vær forberedt på usikkerheten ved å investere i de riktige forsikringene. Det vil gi deg en solid grunnmur for din suksess som frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

Kilder:

Helseforsikringer for enkeltpersonforetak – Gjensidige

Bedriftsforsikring | Næringslivsforsikring | If Skadeforsikring

Yrkesskadeforsikring: Selvstendig næringsdrivende – Codex Advokat (personskadeadvokater.no)

Forsikring – nav.no

Forsikringer for nystartet bedrift | Tryg Forsikring

Norway Consulting

Norway Consulting

The place to connect!